Studii avansate: noi cursuri de perfecționare și specializare

8 octombrie 2009

Securitatea la incendiu a clădirilor – principii de bază pentru proiectanți

Acest curs de perfecționare se adresează tuturor absolvenților de învățământ superior de lungă durată, de arhitectură sau construcții, care vor să se familiarizeze cu problematica securității la incendiu.

Cunoștințele dobândite pot fi utile atât în activitatea de proiectare, cât și în obținerea unor competențe suplimentare, care sunt cerute pe piața muncii (posibilitatea urmării unui curs suplimentar, complementar, în vederea obținerii unei calificări recunoscute, aceea de Manager de securitate la incendiu - cod COR 123.906).

Managementul securității la incendiu, concept integrat al proiectării, execuției și exploatării clădirilor

Obiectivul acestui curs postuniversitar de specializare este acela de familiarizare cu domeniul specific al securității la incendiu a construcțiilor, pentru profesioniștii care activează în construcții (arhitecți, ingineri constructori și instalatori). Având în vedere că în facultate deomeniul securității la incendiu este doar atins și nu există timpul fizic pentru a fi aprofundat, acest curs urmărește să ofere mijloace științifice pentru abordarea proiectării clădirilor ținând cont cumulativ și intercondiționat de toate exigențele esențiale.

De asemenea se are în vedere relația între proiectare, execuție și exploatare, pentru asigurarea respectării cerinței de securitate la incendiu în fapt și nu numai în teorie.