Curs specializare Audit energetic din 15 martie

19 februarie 2010

Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București / Departamentul de Studii Avansate anunță organizarea studiilor postuniversitare de specializare

Proiectarea clădirilor pentru îndeplinirea cerinței esențiale F: Economie de energie și izolare termică. Auditul energetic al clădirilor și certificatul de performanță energetică - pe scurt AE

Grup țintă: absolvenți ai unor instituții de învățământ superior: arhitecți și ingineri constructori - pe baza de înscriere

Număr minim de cursanți pentru activarea cursului: 15