UAUIMAnunțuriÎn atenția absolvenților specializării Mobilier și Amenajări Interioare – continuarea studiilor la specializarea Design de Produs

În atenția absolvenților specializării Mobilier și Amenajări Interioare (Licență, 3 ani, 180 ECTS)

2 august 2017

În conformitate cu art.2 din Hotărârea nr.40 din data de 27.06.2017 a Senatului UAUIM, s-a aprobat, la propunerea Consiliului Profesoral al Facultății de Arhitectură de Interior a UAUIM, ca începând cu anul universitar 2017-2018, absolvenții secției Mobilier și Amenajări Interioare să poată continua studiile la cerere, fără examen de admitere, la specializarea ”Design de Produs” a Facultății de Arhitectură de Interior, în anul IV de studii, în regim cu taxă și în limita cifrei de școlarizare aprobate, urmând să susțină examenele și proiectele aferente diferențelor stabilite de Comisia de Echivalare a UAUIM.

Cererile de continuare a studiilor, adresate decanaului FAI vor fi depuse în intervalul 4-12 septembrie 2017 la Registratura UAUIM, însoțite de o scrisoare de intenție.

Dosarul de echivalare, adresat Comisiei de Echivalare a UAUIM, va fi depus în intervalul 4-15 septembrie 2017 la Registratura UAUIM și va conține:

Decan Facultatea de Arhitectură de Interior,
Prof. dr. arh. Beatrice-Gabriela JÖGER