UAUIMAnunțuriExamen de admitere pentru continuarea studiilor în cadrul Facultății de Arhitectură în sistem comasat licență și master

Examen de admitere pentru continuarea studiilor în cadrul Facultății de Arhitectură în sistem comasat licență și master

18 septembrie 2020
În atenția absolvenților programelor de studii din domeniul arhitecturii (specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură – Sibiu) și Urbanismului din cadrul UAUIM:

În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind activitatea profesională a studenților Facultății de Arhitectură, în cursul lunii septembrie 2020, Facultatea de Arhitectură organizează examen de admitere pe bază de portofoliu, cu respectarea condițiilor de recunoaștere a creditelor stabilite prin Regulamentul privind transferul rezultatelor formative între programe de studii, și în limita capacității de școlarizare aprobate prin Ordin de Ministru / Hotărâre de Guvern pe facultate pentru anul de studiu respectiv, candidații admiși urmând să recupereze diferențele de credite stabilite de către Comisia de Echivalare, conform procedurii specifice.

Portofoliu de admitere:

Fiecare candidat va preda online, în conformitate cu instrucțiunile urmează a-i fi trimise personal pe data de 23 septembrie 2020, un portofoliu compus dintr-un număr de 10 pagini/planșe în care va include proiecte sau extrase din proiectele realizate în cadrul programului de studii urmat anterior. Planșele ce compun portofoliul de lucrări personale vor fi scanate / fotografiate și trimise sub forma unui singur document format pdf, la o rezoluție optimă (min. 150 dpi). Dimensiunea portofoliului de lucrări personale, predat online sub forma unui singur document pdf, nu va depăși 30 MB. Portofoliul va fi denumit sub forma: „Nume_Prenume”.

Calendar:

Decanatul Facultății de Arhitectură