PROGRAM MASTER: CONSERVAREA ȘI REABILITAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT

6 iulie 2005

Universitatea de Arhitectura și Urbanism "Ion Mincu" București
Școala de Studii Postuniversitare - Ciclul master postuniversitar,
Catedra de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului Cultural și Catedra de Științe Tehnice
organizează concurs de admitere pentru
PROGRAM MASTER: CONSERVAREA ȘI REABILITAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT
în anul universitar 2005-2006.

Coordonatori program: prof. dr. arh. Rodica Crișan, conf. dr. arh. Hanna Derer, conf. dr. arh. Liviu Gligor

An universitar: 2005-2006
Inscrieri: 19-20 septembrie 2005

Admitere


Test limba straina: 22 septembrie 2005
Proba scrisa: 23 septembrie 2005
Interviu: 24 septembrie 2005

Obiectul acestui program de master îl constituie patrimoniul construit în accepțiunea cea mai largă a sintagmei, incluzând componente cu vechimi diverse care prezintă diferite grade de interes din punct de vedere cultural, de la clădiri cu regim de protecție instituit în baza legii monumentelor, până la clădiri uzuale; toate sunt considerate deopotrivă "resurse reutilizabile", pentru care conținutul intervenției se nuanțează în raport cu un "sistem de limite" propriu fiecărui obiect în parte, definit de calitățile ce trebuie conservate.

Programul a fost organizat în două secțiuni, una dedicată cazului general al "reabilitării patrimoniului construit", în care valoarea de utilizare constituie criteriul principal de intervenție, cealaltă aplecată asupra problematicii particulare a domeniului "conservării monumentelor istorice", unde în cadrul intervenției accentul cade întâi de toate asupra caracteristicilor de valoare culturală. Cele două secțiuni desfășoară în comun o serie de activități didactice, cu precădere în primul an de studiu.

Activitatea didactică este susținută de cadre didactice de specialitate din Catedra de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului Cultural și Catedra de Științe Tehnice din cadrul UAUIM, beneficiind de aportul substanțial al unor specialiști invitați, din țară și străinătate.

Prezentarea detaliată a masterului, a tematicii și bibliografiei pentru examenul de admitere le puteți găsi la Secretariatul Școlii de Studii Postuniversitare, în dreapta sălii Amfiteatru UAUIM.