UAUIMAnunțuriCea de-a treia ediție a conferinței naționale de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială

Cea de-a treia ediție a conferinței naționale de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială având ca temă

CERCETAREA DIN URBANISM, ARHITECTURĂ ȘI CONSTRUCȚII ÎN CONDIȚIILE CRIZEI ECONOMICE

11 mai 2012

Conferința va fi organizată de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC la sediul sucursalei INCERC București din Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2. Mijloace de transport: tramvaiele 14, 46 și 55 (stația B-dul Chișinău), autobuzele 101, 104 și 335 (stația B-dul Chișinău), 253 (stația Morarilor).

Obiectivul conferinței este de a prezenta problematica cercetării românești din domeniu în contextual crizei economice, reunind într-o abordare integrată studiile realizate la diferite scări spațiale, de la detaliile structurale ale construcțiilor la cercetarea regională, incluzând aspectele economice, sociale și ecologice.

Comunicările vor fi expuse sub formă de postere sau prezentări orale de maximum 15 minute în sesiuni moderate.

Tematicile conferinței sunt:

Mai multe informații privind programul, detaliile de participare, persoanele de contact:
Conferinta ATUAC.pdf

Talon de participare la conferință:
[dld:Talon_participare_ATUAC.doc]