Recrutare și selecție personal pentru proiectul CULTADISER 2023

Publicat 13 iunie 2023, actualizat 26 iunie 2023
26 iunie 2023

FDI CULTADISER 2023 Rezultate finale concurs recrutare 23 06 26.pdf

22 iunie 2023

FDI CULTADISER 2023 Rezultate eligibilitate dosare posturi 2023-06-22.pdf

13 iunie 2023

În cadrul proiectului CULTADISER 2023 / cod proiect CNFIS-FDI-2023-F-0462 sunt scoase la concurs următoarele posturi:

Cerințele, atribuțiile și condițiile de desfășurare a activității pentru fiecare post în parte sunt detaliate în fișele de descriere a postului anexate prezentului anunț.

Dosarul de concurs se va depune la Registratura UAUIM.

Un candidat poate depune dosar pentru o singură poziție scoasă în concurs.