UAUIMAnunțuriConcurs în vederea acordării gradațiilor de merit pentru cadrele didactice UAUIM

Concurs în vederea acordării gradațiilor de merit pentru cadrele didactice UAUIM

21 mai 2012

Calendar:

21-25 mai 2012 Depunerea dosarelor la secretariatele Departamentelor
29 mai 2012 Depunerea listelor candidaților propuși de Departament, la secretariatul Rectoratului
30 mai 2012 Evaluarea dosarelor în Comisia Centrală pe Universitate
31 mai 2012 Validare în Senatul Universității