UAUIMAnunțuriComunicat de presă privind procesul de elaborare a Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 3

Comunicat de presă privind procesul de elaborare a Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 3

4 octombrie 2018

În datele de 1.10.2018, respectiv 3.10.2018, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” a participat în calitate de proiectant, la dezbaterile publice organizate de Primăria Sectorului 3 referitoare la P.U.Z. Sector 3, prilej pentru instituția noastră de a-și prezenta punctul de vedere profesional privind obiectivele și conținutul acestui proiect.

În conformitate cu prevederile Art.61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare și cu Art.7 din Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, menționăm faptul că sprijinim atât demersurile Primăriei Sectorului 3, cât și inițiativele organizațiilor civice și ale cetățenilor privind sesizarea unor probleme legate de propunerile din cadrul proiectului, înainte de supunerea acestuia spre avizare autorităţii competente.

În acest sens, menționăm că obiectivele și soluțiile tehnice oferite de specialiștii noștri privind PUZ Sector 3 au în vedere respectarea elementelor legale obligatorii, alegerea elementelor opţionale oferite de părțile implicate în proiect şi adăugarea altora suplimentare pentru a răspunde adecvat condiţiilor specifice colectivităţii locale şi tipului de documentație.

Ne manifestăm încrederea că participarea la consultările publice a actorilor interesați de exercitarea controlului asupra activității administrației publice locale vizează concilierea și sprijinirea proiectantului cu propuneri viabile în beneficiul cetățenilor, în orizontul de timp alocat, fără a se substitui opiniei specialiștilor instituției noastre, care au competențe specifice și o vastă experiență profesională în elaborarea unor documentații de acest tip.