UAUIMAnunțuriComunicat de presă privind desfășurarea proiectului de Revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București

Comunicat de presă

17 mai 2018

Având în vedere informațiile și articolele apărute în presă în ultimele luni cu privire la desfășurarea proiectului de Revizuire a Planului Urbanistic General al Municipiului București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, în calitate de lider al Consorțiului care elaborează acest proiect, face următoarele precizări:

Contractul cuprinde trei etape (nu patru, așa cum s-a afirmat în mod eronat în mai multe rânduri), cu durata totală de 41 de luni.

Încă de la începutul primei etape, în conformitate cu graficul de derulare al contractului, a avut loc o dezbatere publică intitulată „București – Statutul economic de metropolă”, desfășurată în clădirea UAUIM ce găzduiește Centrul de Excelență în Urbanism, din strada Moxa. La aceasta dezbatere publică au participat reprezentanți ai mediului economic și de afaceri, diverși profesioniști în domeniu cât și publicul larg, alături de conducerea la vârf a Primăriei Municipiului București.

Pe parcursul derulării contractului, propunerea tehnică pentru Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului București a fost prezentată public și dezbătută în numeroase rânduri, atât în cadrul mediului academic cât și în mediul profesional, a fost prezentată și discutată pe faze de elaborare cu Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a PMB, cu Arhitecții Șefi de Sectoare și cu Primarii acestora cât și cu Viceprimarii și cu reprezentanții CGMB.

În ultimele luni, chiar în prezența Primarului General al Municipiului București, principiile de reglementare ale noului PUG Dinamic au fost prezentate și dezbătute cu mediul de afaceri si cu reprezentanții investitorilor.

În prezent, conform prevederilor contractuale, așa cum s-a afirmat public în numeroase rânduri de către actuala Conducere a PMB și ca urmare a unor numeroase întâlniri tehnice, urmează semnarea unui Act Adițional la contract, care să stipuleze reducerea termenelor de realizare ale proiectului, în condițiile în care au apărut atât noi condiționări cu privire la reglementările necesare, cât și nevoia imperioasă de a finaliza acest proiect înainte de termenul prevăzut în contract.

În toate întâlnirile și discuțiile purtate împreună cu actuala conducere a PMB s-a afirmat întotdeauna cu tărie de către ambele părți dorința fermă de a finaliza cu succes în cel mai scurt timp posibil acest proiect atât de necesar pentru București.