INSCRIERI DOCTORAT / FARA FRECVENTA

11 octombrie 2006

16 – 23 OCTOMBRIE 2006, 10:00 – 15:00 LA SECRETARIATUL SCOLII DE STUDII AVANSATE

TESTUL DE LIMBA STRAINA: 24 OCTOMBRIE 2006

COLOCVIU ADMITERE DOCTORAT: 27 OCTOMBRIE 2006

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII:

 1. Copii legalizate dupa:
  • certificat de nastere;
  • certificat de casatorie sau alt act de eventuala schimbare a numelui
  • diploma de bacalaureat;
  • diploma de invatamant superior (licenta) si foaia matricola;
  • diploma de absolvire a programului de studii aprofundate sau de master;
 2. Curriculum vitae;
 3. Propunerea in scris a unei teme in concordanta cu specialitatea aleasa, cu programul de cercetare, cu justificarea importantei acesteia;
 4. O lista bibliografica cuprinzatoare privind tema propusa;
 5. Memoriu de activitate
 6. Chitanta de achitare a taxei de inscriere la B.C.R., in contul UAUIM
 7. Cerere/ fisa de inscriere – formular tip care se obtine de la secretariat, la inscriere.