Cazări an universitar 2023-2024

Publicat 15 iunie 2023, actualizat 25 septembrie 2023
25 septembrie 2023

Repartitii C1-Tei anii 2-6 dupa sesiunea de restante toamna 2023.pdf

22 septembrie 2023

Formular solicitare modificare, completare, lucrare camera camin

Formular solicitare modificare, completare, lucrare camera camin.pdf

Studentii care doresc ca in camera de camin in care au fost repartizati/cazati sa faca modificari, completari sau alte lucrari au obligatia ca intai sa anunte administratia caminului si sa obtina aprobarea administratorului de camin pe solicitarea scrisa si semnata de acesta. Numai cu acordul administratorului de camin se vor face acestea.

Exemplu modificari, completari sau alte lucrari:

21 septembrie 2023

Obligatii student caminist la cazare / pe parcursul cazarii / la decazare

Orice modificare a starii de fixatie / lucrare / completare mobilier, cazarmament, obiecte sanitare, in camerele in care sunt cazati studentii ( Ex.: zugravit, inlocuit linoleum / mocheta, montat jaluzele / draperii, inlocuit robineti, oglinda, inlocuit / suplimentat mobilier: scaun, birou, dulap, etajere, saltea, adus aparate electrocasnice: frigider, cuptor microunde, etc) fata de inventarul camerei se poate face numai in urma aprobarii unei solicitari scrise a studentului, solicitare adresata administratorului de camin.

Se vor mentiona toate modificarile / completarile / lucrarile pentru care se solicita aprobarea.

La aprobare se va mentiona de catre administratorul caminului: de accord cu….(se inscriu distinct toate modificarile / completarile / lucrarile).

Aprobarea se va acorda tinand cont de necesitatea, oportunitatea si nivelul calitativ propus pentru inlocuire.

Toate imbunatatirile aduse in camera: zugravit, inlocuit mocheta / linoleum, obiecte si armaturi sanitare, usi etc. raman in proprietatea UAUIM, la decazarea studentului / incetarea contractului de cazare.

Nu se accepta modificari la instalatia electrica / sanitara!

La decazare, toate bunurile personale, vor fi ridicate din camera de catre student.

Extras Contract cazare - Obligatii student caminist:

19 septembrie 2023

Procedură și documente ocupare loc cazare în camin C1 Tei

Adresa camin: Bd. Lacul Tei nr. 118 A, sector 2, Bucuresti
Telefon camin: 021 2422159
Perioada cazare26.09 - 29.09.2023
Orar cazare- intre orele 08.00 - 16.00 ( 26, 27, si 28.09) și 08.00 – 14.00 (29.09)

Grafic cazare studenti:

Cazarea se face esalonat, conform grafic pentru limitarea aglomeratiei.

Cine nu respecta graficul de cazare si nu se cazeaza pana pe data de 02.10.2023, pierde locul de cazare repartizat.

Studentii care se regasesc in tabelele cu locurile repartizate in camin, se prezinta direct la camin, la administratia caminului, cu urmatoarele documente:

 1. Contract de cazare si Anexa 2 - completate si semnate de fiecare student, in 2 exemplare; (studentul va completa datele de la capitolul " Partile Contractante - student"....va semna contractul si anexa la contract);
  Contract cazare camin C1-TEI 2023-2024.pdf
  Anexa nr. 2 la Contractul de cazare 2023 - 2024 pv bunuri individuale + inventar camera.pdf
 2. Copie dupa BI / CI / Pasaport;
 3. Dovada platii regiei de camin aferenta lunii octombrie 2023 (OP / extras de cont);
  Decizie regie camin nr.1037 din 05.09.2023.pdf
 4. Adeverinta parinte cadru didactic sau didactic auxiliar (daca este cazul) / daca nu au depus-o la cererea de cazare;
 5. Copii dupa certificatele de deces ale parintelui / parintilor (daca este cazul - pt orfani) - daca nu le-au depus odata cu cererea de cazare

Fara prezentarea acestor documente, nici un student nu va fi cazat.

Regia de camin pentru anul universitar 2023/2024, este:

Statutul studentilor ( loc subventionat sau loc cu taxa), pentru anul universitar 2023 / 2024 nefiind stabilit si comunicat la data repartizarii in camin (exceptie studentii din anul1 admisi si inscrisi), regia de camin, se va plati conform statutului din 2022 / 2023 - pt. studentii din anii 2 - 6; reglementarile se vor face ulterior, prin Act aditional la Contractul de cazare - dupa data comunicarii statutului studentilor de catre secretariate.

Plata se va face in contul:
RO 38RNCB 0090000508480012 - deschis la BCR

Pe OP se mentioneaza: nume student, plata regie camin luna octombrie

Cf. Lege nr. 199 / 04.07.2023 – Legea invatamantului superior – art. 128, alin. (19), (20), (21) si (22), nu platesc locul in camin, studentii care se regasesc in una din urmatoarele situatii:

Acestia trebuie sa faca dovada cu acte, pentru a beneficia de gratuitate la cazare.

Studentii care la data prezentarii la camin pentru ocuparea locului repartizat nu prezinta toate documentele, nu vor fi cazati chiar daca au primit repartitie.

5 septembrie 2023

Repartitii camin studenti an 2-6 an univ. 2023-2024.pdf

Repartizarea studentilor din anii 2-6, s-a facut conform situatiei scolare - medii obtinute in sesiunea din vara (iunie - iulie).

Criteriul de repartizare: integralisti dupa sesiunea de examene din vara (iunie - iulie), in ordinea descrescatoare a mediilor (stabilit prin Metodologie repartizare in camin 2023-2024 Decizie 524 din 14.06.2023).

31 iulie 2023

Repartitia studentilor anii 2..6 an univ 2023-2024 se va face in prima decada a lunii septembrie din lipsa situatii scolare pentru toti anii.

12 iulie 2023

Repartizarea studentilor din:

15 iunie 2023

Studentii care doresc cazare in camin in anul universitar 2023-2024 vor trimite prin e-mail la biroul social, pe adresa social@uauim.ro, cererile de cazare completate cu toate datele solicitate.

Cererile de cazare se transmit numai online.

Fiecare cerere de cazare va fi confirmata de primire de catre biroul social. Cererile de cazare - tip, se descarca de mai jos.

Pe toate cererile de cazare trimise de studenti se vor trece / inscrie, obligatoriu:

Studentii, la completarea cererilor de cazare, vor fi atenti la toate inscrisurile din cererile de cazare, la ce declara si isi insusesc.

Extras cereri cazare:

1. Pentru una din conditiile de mai sus (copil cadru didactic, situatie sociala grava, orfan, provenienta de la o Casa de Copii) asasez documentele doveditoare;

2. Declar ca am luat cunostinta de Metodologia de cazare in camin 2023-2024 si sunt de acord cu prevederile acesteia

1. Cerere cazare - studenti / masteranzi an 1 de studiu (an univ. 2023-2024):

pentru studentii si masteranzii an 1 - admisi si inscrisi in urma concursului de admitere din iulie, an universitar 2023-2024

Cerere cazare 2023-2024 an 1.pdf

Studentii / masteranzii admisi in anul 1 de studiu vor transmite cererile de cazare numai dupa afisarea rezultatelor finale ale examenului de admitere si dupa inscrierea in an.

Perioada de transmitere a cererilor: pana la data de 26.07.2023.

2. Cerere cazare - studenti an 1... 5 ; an 1 master si doctoranzi (an univ. 2022-2023)

Cerere cazare 2023-2024 ani 2-6, 2 master, doctoranzi.pdf

Perioada de transmitere a cererilor: pana la data de 30.06.2023.

Toate cererile de cazare pe care se bifeaza: situatie sociala grava / orfan / provin de la o casa de copii - incadrate la „cazuri sociale” vor avea scanate si trimise toate actele doveditoare - acte care atesta situatia mentionata (inscrisa) in cerere.

Locurile de cazare sunt repartizate astfel:

Detalii cazare:

Cazare Camin: C1 - Tei
Nr. locuri cazare: 186
Nr studenti/camera: 2

Metodogie repartizare locuri camin an universitar:

Metodologie repartizare in camin 2023-2024 Decizie 524 din 14.06.2023.pdf

Repartizarea locurilor de cazare, se face intr-o singura etapa - iulie 2023

Ordinea de repartizare a studentilor este urmatoarea:

 1. Studenti cazuri sociale: situatie sociala grava / orfani de unul sau ambii parinti / provenienta de la o casa de copii - aceste cazuri vor fi justificate obligatoriu de trimiterea actelor doveditoare;
 2. Studenti straini bursieri ai statului roman sau nebursieri, dar care ocupa locuri subventionate;
 3. Studenti admisi si inscrisi in anul 1 - an universitar 2023-2024;
 4. Studenti romani an 1....5 ( an universitar 2022-2023), integralisti dupa sesiunea de examen din iunie - iulie 2022, in ordinea descrescatoare a mediilor

Daca dupa repartitia din vara (iulie) raman locuri libere in camin (neocupate) acestea se vor distribui studentilor din anul 1...5 an universitar 2022-2023, dupa sesiunea de restante din septembrie.

Repartizarea acestora se va face dupa acelasi criteriu: integralisti, in ordinea descrescatoare a mediilor - studentilor care au depus cereri de cazare in termen, dar care dupa sesiunea din vara nu au fost integralisti.

Beneficiaza de cazare studentii care au depus cererile de cazare in termen:

Conducerea universitatii isi asuma dreptul oricaror modificari privind conditiile de cazare ale studentilor, in functie de legislatia actuala si posibilele modificari si completari ale acesteia ( daca situatia epidemiologica o va impune), modificari vizand protectia impotriva eventualeleor pandemii / epidemii.

Posibilele modificari privind cazarea in camin se vor face cu anuntarea din timp a studentilor.

Pentru orice informatie suplimentara legata de cazarea in anul universitar 2023-2024, va rugam sa va adresati biroului social, pe adresa: social@uauim.ro