Cazări an universitar 2022-2023

Publicat 14 iunie 2022, actualizat 20 septembrie 2022
20 septembrie 2022

Procedura ocupare loc cazare in camin C1 Tei

Adresa camin: Bd. Lacul Tei nr. 118 A, sector 2, Bucuresti
telefon camin: 021 242 2159
perioada cazare: 28.09 - 30.09.2022
orar cazare: intre orele 08.00 - 16.00 (28 si 29.09.2022) / 08.09 – 15.00 (30.09.2022)

Pentru limitarea aglomeratiei, cazarea se face esalonat - conform grafic cazare:

Studentii care nu respecta graficul de cazare si nu se cazeaza pana pe data de 04.10.2022 pierd locul repartizat.

Studentii care se regasesc pe tabelele cu locurile repartizate in camin se prezinta direct la camin, la administratia caminului, cu urmatoarele documente:

  1. Contract de cazare si Anexa 2 (in 2 exemplare) - completate si semnate de fiecare student (studentul va completa toate datele de la capitolul „Partile Contractante - student [...]” va semna ambele exemplare ale contractului de cazare si anexei nr. 2 la contract);
  2. Copie dupa BI / CI / Pasaport;
  3. Dovada platii regiei de camin aferenta lunii octombrie 2022: OP / extras de cont; (in OP/ extras se va mentiona: nume student; regie camin aferenta lunii octombrie)
  4. Adeverinta parinte cadru didactic sau didactic auxiliar (daca este cazul) / daca nu au depus-o la cererea de cazare;
  5. Copii dupa certificatele de deces ale parintelui / parintilor (daca este cazul - pt orfani) - daca nu le-au depus odata cu cererea de cazare.

Fara prezentarea acestor documente nici un student nu va fi cazat.

Cazarea se va face cf. grafic cazari, fara dovada constituirii / achitarii garantie bancare.

Regia de camin pentru anul universitar 2022/2023 - cf. Decizie 761/21.07.2022:

Statutul studentilor (loc subventionat sau loc cu taxa) pentru anul universitar 2022-2023 nefiind stabilit si comunicat la data repartizarii in camin (exceptie studentii din anul 1 admisi si inscrisi), regia de camin se va plati conform statutului din 2021-2022 - pt. studentii din anii 2 - 6; reglementarile se vor face ulterior, prin Act aditional la Contractul de cazare - dupa data comunicarii statutului studentilor de catre secretariate.

Plata se va face in contul RO38 RNCB 0090 0005 0848 0012 - deschis la BCR

Nu platesc locul in camin studentii care se regasesc in una din urmatoarele situatii (cf. Lege nr. 140/2016 de modificare a art. 277 din Legea invatamantului, nr.1/2011):

Acestia trebuie sa faca dovada cu acte pentru a beneficia de gratuitate la cazare.

Studentii care la data prezentarii la camin pentru ocuparea locului repartizat nu prezinta toate documentele nu vor fi cazati chiar daca au primit repartitie .

Garantie bancara

Detaliile privind modul de constituire a garantiei bancare vor fi furnizate ulterior, în pagina de față.

6 septembrie 2022

Repartizare camin C1 Tei studenti an 2-6.pdf

Repartizarea studentilor din anii 2-6, an universitar 2022-2023, s-a facut conform situatiei scolare - medii obtinute in sesiunea din vara (iunie - iulie).

Criteriul de repartizare: integralisti dupa sesiunea de examene din vara (iunie - iulie) , in ordinea descrescatoare a mediilor (stabilit prin Metodologia de repartizare a studentilor pentru anul universitar 2022-2023).

29 iulie 2022

Repartizarea studentilor din anii 2-6, an universitar 2022-2023 se va face la inceputul lunii septembrie 2022, dupa incheierea situatiei scolare a tuturor studentilor din toti anii de studiu, de la toate facultatile universitatii - medii obtinute in sesiunea din vara (iunie - iulie).

Criteriul de repartizareva fi cel stabilit prin Metodologia de repartizare a studentilor pentru anul universitar 2022-2023: integralisti dupa sesiunea de examene din vara (iunie - iulie), in ordinea descrescatoare a mediilor.

21 iulie 2022

Decizie regie camin 2022-2023.pdf

14 iunie 2022

Studentii care doresc cazare in camin in anul universitar 2022-2023 vor trimite prin e-mail la biroul social - pe adresa: mgherghe.iaim@yahoo.com cererile de cazare completate cu toate datele solicitate.

Cererile de cazare se transmit numai online.

Fiecare cerere de cazare va fi confirmata de primire de catre biroul social.

Pe toate cererile de cazare trimise de studenti se vor trece / inscrie, obligatoriu:

Studentii la completarea cererilor de cazare vor fi atenti la toate inscrisurile din cererile de cazare, la ce declara si isi insusesc:

extras cereri cazare:

1. Cerere cazare - studenti / masteranzi an 1 de studiu (an univ. 2022-2023)
pentru studentii si masteranzii an 1 - admisi in urma concursului de admitere din iulie, an universitar 2022-2023:
Cerere cazare 2022-2023 an 1.pdf

Studentii / masteranzii admisi in anul 1 de studiu, vor transmite cererile de cazare numai dupa afisarea rezultatelor finale ale examenului de admitere si dupa inscrierea in an .

Perioada de transmitere a cererilor: pana la data de 25.07.2022.

2. Cerere cazare - studenti ani 2-6, an 2 master si doctoranzi (an univ. 2022-2023):
Cerere cazare 2022-2023 ani 2-6, 2 master, doctoranzi.pdf

Perioada de transmitere a cererilor: pana la data de 30.06.2022.

Toate cererile de cazare pe care se bifeaza: situatie sociala grava / orfan / provin de la o casa de copii - incadrate la „cazuri sociale”, vor avea scanate si trimise toate actele doveditoare - acte care atesta situatia mentionata (inscrisa) in cerere.

Locurile de cazare sunt repartizate astfel:

Detalii cazare:

Cazare Camin: C1 - Tei
Nr. locuri cazare: 186
Nr studenti/camera: 2

Incepand cu anul universitar 2022-2023, toti studentii care au primit loc de cazare in camin vor constitui in banca, obligatoriu, un cont individual de garantie, in cuantum de 500 lei, pentru curatenie si remedieri deterioarari camere cazare.

Metodologia constituirii contului de garantie bancara pentru studentii caministi:

Hotararea Senatului - garantie bancara nr.39 din 06.06.2022.pdf
Metodologie constituire garantie bancara studenti caministi.pdf

Metodogie repartizare locuri camin an universitar 2022 2023:

Hotararea Senatului - medodologie repartizare nr.38 din 06.06.2022.pdf

Repartizarea locurilor de cazare, se face intr-o singura etapa - iulie 2022.

Ordinea de repartizare a studentilor, este urmatoarea:

  1. Studenti cazuri sociale: situatie sociala grava / orfani de unul sau ambii parinti / provenienta de la o casa de copii - aceste cazuri vor fi justificate obligatoriu de trimiterea actelor doveditoare;
  2. Studenti straini bursieri ai statului roman sau nebursieri, dar care ocupa locuri subventionate;
  3. Studenti admisi si inscrisi in anul 1 - an universitar 2022-2023;
  4. Studenti romani an 2-6 (an universitar 2022-2023), integralisti dupa sesiunea de examen din iunie - iulie 2022, in ordinea descrescatoare a mediilor

Daca dupa repartitia din vara (iulie) raman locuri libere in camin (neocupate), acestea se vor distribui studentilor din anii 2-6 an universitar 2022-2023, dupa sesiunea de restante din septembrie.

Repartizarea acestora se va face dupa acelasi criteriu: integralisti, in ordinea descrescatoare a mediilor - studentilor care au depus cereri de cazare in termen, dar care dupa sesiunea din vara nu au fost integralisti.

Beneficiaza de cazare studentii care au depus cererile de cazare in termen:

Conducerea universitatii isi asuma dreptul oricaror modificari privind conditiile de cazare ale studentilor, in functie de legislatia actuala si posibilele modificari si completari ale acesteia (daca situatia epidemiologica o va impune), modificari vizand protectia impotriva eventualeleor pandemii / epidemii.

Posibilele modificari privind cazarea in camin se vor face cu anuntarea din timp a studentilor.

Pentru orice informatie suplimentara legata de cazarea in anul universitar 2022-2023 va rugam sa va adresati biroului social, pe adresa: mgherhe.iaim@yahoo.com