Cazări an universitar 2021-2022

Publicat 11 iunie 2021, actualizat 5 octombrie 2021
5 octombrie 2021

Redistribuire locuri camin

Ca urmare a terminarii procesului de cazare in camin a studentilor care au primit repartitie, din care a rezultat un numar de locuri neocupate (ramase libere), incepand cu data de 05.10.2021 are loc redistribuirea locurilor neocupate din caminul universitatii, C1 - Tei.

Studentii care doresc cazare sunt rugati sa transmita la biroul social solicitarea de cazare din redistribuire locuri pe adresa mgherghe.iaim@yahoo.com

Reamintim criteriul de prioritate la cazare, aprobat de Senatul UAUIM in 13.09.2021:

24 septembrie 2021

Repartitii camin an 2...6.pdf

22 septembrie 2021

Procedura ocupare loc cazare in camin C1 Tei

Adresa camin Bd. Lacul Tei nr. 118 A, Sector 2, Bucuresti
Telefon camin 0212422159
Perioada cazare27.09 - 30.10.2021
Orar cazare intre orele 08.00 - 16.00
Grafic zilnic cazare
27.09.2021 - cazare studenti an 1
28.09.2021 - cazare studenti an 2 ( romani si straini);
29.09.2021 - cazare studenti an 3 ( romani si straini);
30.09.2021 - cazare studenti an 4, 5, 6 si master ( romani si straini)

Cine nu respecta graficul de cazare si nu se cazeaza pana pe data de 01.10.2021 pierde locul de cazare repartizat.

Cazarea se face esalonat, conform grafic pentru limitarea aglomeratiei, a distantarii fizice - conditii determinate de regulile obligatorii impuse de COVID - 19.

Toti studentii vor purta obligatoriu masca de protectie in spatiile interioare comune.

Se interzice accesul in spatiile comune atunci cand intre persoane nu poate fi asigurata o distanta mai mica de 2m (4 mp), pentru fiecare persoana.

Accesul la administratie se va face obligatoriu cu respectarea acestor conditii.

Studentii care se regasesc pe tabelele cu locurile repartizate in camin se prezinta direct la camin, la administratia caminului, cu urmatoarele documente:

 1. Certificat vaccinare sau adeverinta de trecere prin boala - nu mai veche de 180 zile de la data imbolnavirii. Certificatul/adeverinta este o prioritate la cazarea in camin - cf Hotararii Senatului UAUIM nr. 71 din data de 13.09. 2021
 2. Chestionar pentru evaluarea riscului de imbolnavire/ infectie cu COVID-19, 1 exemplar
  Chestionar pentru evaluarea riscului de imbolnavire 2021.pdf
 3. Declaratie asumare raspundere - 1 exemplar
  Declaratie.pdf
 4. Contract de cazare si cele 3 anexe: Anexa 2, Anexa 3 si Anexa 4 - completate si semnate de fiecare student, in 2 exemplare; (studentul va completa datele de la capitolul " Partile Contractante - student"....va semna contractul si anexele la contract);
 5. Copie dupa BI / CI / Pasaport;
 6. Dovada platii regiei de camin aferenta lunii octombrie 2021 (OP / extras de cont);
 7. Adeverinta parinte cadru didactic sau didactic auxiliar (daca este cazul) / daca nu au depus-o la cererea de cazare;
 8. Copii dupa certificatele de deces ale parintelui / parintilor (daca este cazul - pt orfani) - daca nu le-au depus odata cu cererea de cazare

Fara prezentarea acestor documente, nici un student nu va fi cazat.

Regia de camin pentru anul universitar 2021-2022, este (conform Decizie 358 / 24.06.2021):

Statutul studentilor (loc subventionat sau loc cu taxa), pentru anul universitar 2021-2022 nefiind stabilit si comunicat la data repartizarii in camin (exceptie studentii din anul1 admisi si inscrisi), regia de camin, se va plati conform statutului din 2020-2021 - pt. studentii din anii 2 - 6; reglementarile se vor face ulterior, prin Act aditional la Contractul de cazare dupa data comunicarii statutului studentilor de catre secretariate.

Plata se va face in unul din cele 2 conturi:
RO38 RNCB 0090 0005 0848 0012 - deschis la BCR
RO53 PIRB 4215 7383 5500 3000 - deschis la FIRST BANK

Nu platesc locul in camin studentii care se regasesc in una din urmatoarele situatii (cf. Lege nr. 140/2016 de modificare a art. 277 din Legea invatamantului, nr.1/2011):

 1. Parintii sunt personal didactic si didactic auxiliar in activitate;
 2. Parintii sunt personal didactic si didactic auxiliar pensionat din sistemul de invatamant;
 3. Sunt copii orfani de unul sau ambii parinti, care au activat in sistemul de invatamant.

Acestia trebuie sa faca dovada cu acte pentru a beneficia de gratuitate la cazare.

Studentii care la data prezentarii la camin pentru ocuparea locului nu prezinta toate documentele solicitate nu vor fi cazati, chiar daca au primit repartitie.

Reamintim criteriile de prioritate la cazare, aprobate de Senatul UAUIM in 13.09.2021:

Documentele se descarca de catre fiecare student de pe site.

22 septembrie 2021

Repartitii camin cazuri sociale si studenti straini.pdf

9 septembrie 2021

Repartizare studenti an 1 - camin C1 Tei

Conform deciziei Consiliu de Administratie al universitatii din data de 07.09.2021, studentilor anului 1, an universitar 2021-2022, li s-a repartizat un nr. de 57 de locuri in caminul C1 - Tei, astfel:

Studentii care se regasesc pe aceasta lista de repartizare locuri camin si care si-au rezolvat problema cazarii de la data depunerii cererii de cazare, sunt rugati sa anunte urgent, la social: mgherghe.iaim@yahoo.com ca renunta la locul de cazare repartizat.

Eventualele locuri care se elibereaza vor fi repartizate tot studentilor din anul 1 care nu au primit repartitie, dupa acelasi criteriu: in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.

Repartitii camin C1 Tei an 1.pdf

8 septembrie 2021

Precizari documente cazare 2021-2021

La prezentarea in camin, pentru a-si ocupa locul de cazare repartizat, studentii vor prezenta:

1. Certificat verde electronic din care sa rezulte vaccinarea completa;

sau

2. Adeverinta trecerii prin boala (Sars- Cov2), nu mai veche de 6 luni(180 zile);

Ambele documente se pot descarca de la adresa: https://vaccinare-covid.gov.ro/adeverinta-de-vaccinare/


Conducerea universitatii monitorizeaza permanent situatia creata de cresterea alarmanta din ultima perioada a numarului de infectari cu SARS-CoV-2, cu incidenta semnificativa in randul tinerilor si are ca prioritate protejarea sigurantei si sanatatii studentilor, adoptand in permanenta, masuri responsabile pentru a limita raspandirea acestui virus.

Tinand cont de responsabilitatea asigurarii sanatatii studentilor si in baza autonomiei universitare, in sedinta Consiliului de Administratie din data de 07.09.2021, s-a decis:

Cazarea in camin a studentilor in anul universitar 2021/2022, se va face numai in baza prezentarii la cazare a certificatului / adeverintei de vaccinare.

Documentul se poate descarca de la adresa: https://vaccinare-covid.gov.ro/adeverinta-de-vaccinare/

Studentii care nu prezinta Certificatul / Adeverinta de vaccinare la data ocuparii locului de cazare repartizat nu vor fi cazati.

Intrucat numarul total al cererilor de cazare depaseste cu mult numarul locurilor normate din camin, studentii care nu indeplinesc la data cazarii criteriul obligatoriu de cazare: Adeverinta/Certificat de vaccinare sunt rugati sa anunte urgent prin email la biroul social - mgherghe.iaim@yahoo.com - renuntarea la locul de cazare solicitat.

Locurile astfel ramase libere vor fi redistribuite studentilor care indeplinesc urmatoarele conditii:

Pentru studentii anului 1, an universitar 2021/2022 s-a hotarat:

11 iunie 2021

Studentii care doresc cazare in camin in anul universitar 2021-2022 vor trimite prin e-mail, pe adresa Registraturii UAUIM, registratura@uauim.ro, cererile de cazare completate cu toate datele solicitate.

Cererile de cazare se transmit numai online.

Fiecare cerere de cazare, va fi confirmata de primire de catre biroul social.

Cererile de cazare - tip se descarca de mai jos

 • Cerere cazare 2021-2022 anii 2-6, 2 master, doctoranzi.pdf
 • Pe toate cererile de cazare trimise de studenti se vor trece /inscrie, obligatoriu:

  1. Cerere cazare - studenti / masteranzi an 1 de studiu (an univ. 2021-2022) pentru studentii si masteranzii an 1 - admisi in urma concursului de admitere din iulie, an universitar 2021-2022:
  Cerere cazare 2021-2022 anul 1.pdf

  Studentii / masteranzii admisi in anul 1 de studiu, vor transmite cererile de cazare numai dupa afisarea rezultatelor finale ale examenului de admitere si dupa confirmarea locului ocupat in urma acestui examen.

  Perioada de transmitere a cererilor: pana la data de 30.07.2021.

  2. Cerere cazare - studenti an 2-6; an 2 master si doctoranzi (an univ. 2021-2022)

  Perioada de transmitere a cererilor: pana la data de 09.07.2021.

  Toate cererile de cazare pe care se bifeaza: situatie sociala grava / orfan / provin de la o casa de copii - incadrate la " cazuri sociale", vor avea scanate si trimise toate actele doveditoare - acte care atesta situatia mentionata (inscrisa) in cerere.

  Metodogie repartizare locuri camin an universitar 2021-2022

  1. Studenti care se incadreaza la cazuri sociale (fiecare student va face dovada cu acte) si care au depus in termen cererea de cazare;
  2. Studenti straini, bursieri ai statului roman, care au depus in termen, cereri de cazare in camin;
  3. Toti studentii din anul 1 de studiu, admisi si inscrisi la facultatile universitatii, care au depus cereri de cazare, in termen (pana la 30.07.2021);
  4. Studenti din anii 2-6, integralisti in anul universitar 2020-2021, in ordinea descrescatoare a mediilor, care au depus cereri de cazare in termen ( pana la 09.07.2021).

  Repartizarea studentilor din anii 2-6, se face in limita locurilor ramase disponibile, nerepartizate primelor 3 categorii: cazuri sociale, bursieri ai statului roman si studenti anul 1, admisi si inscrisi - care au transmis in termen cererea de cazare.

  Conducerea universitatii isi asuma dreptul oricaror modificari ulterioare privind conditiile de cazare ale studentilor, in functie de legislatia actuala si posibilele modificari si completari ale acesteia, vizand protectia impotriva Sars - Cov - 2.

  Posibilele modificari privind cazarea in camin, se vor face cu anuntarea din timp a studentilor.

  Detalii cazare:
  Cazare Camin: C1 - Tei
  Nr. locuri cazare: 182
  Nr studenti/camera: 2

  Pentru orice informatie suplimentara legata de cazarea in anul universitar 2021-2022, va rugam sa va adresati biroului social, pe adresa: mgherhe.iaim@yahoo.com