UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Cazări an universitar 2020-2021
3 iunie 2020

Cazări an universitar 2020-2021

Studentii care doresc cazare in camin in anul universitar 2020-2021 vor trimite prin e-mail, pe adresa Registraturii UAUIM, registratura@uauim.ro, cererile de cazare completate cu toate datele solicitate.

Fiecare cerere de cazare va fi confirmata de primire de catre biroul social.

Cererile se descarca mai jos:

1. Cerere cazare - studenti / masteranzi an 1 de studiu (an univ. 2020-2021) pentru studentii si masteranzii an 1 - admisi in urma concursului de admitere din iulie, an universitar 2020-2021:
Cerere cazare 2020-2021 an 1.pdf

Studentii / masteranzii admisi in anul 1 de studiu, vor depune cererile de cazare numai dupa afisarea rezultatelor finale ale examenului de admitere si dupa confirmarea locului ocupat in urma acestui examen.

2. Cerere cazare - studenti an 2 - 6 ; an 2 master si doctoranzi (an univ. 2020-2021):
Cerere cazare 2020-2021 anii 2-6, 2 master, doctoranzi.pdf

Studentii din anii mari (indiferent de anul de studiu) care au restante la plata regiei de camin nu primesc repartitie in camin in anul universitar 2020 - 2021, decat dupa ce fac dovada achitarii acestora si numai in limita locurilor ramase disponibile.

Toate cererile de cazare pe care se bifeaza: situatie sociala grava / orfan / provin de la o casa de copii - incadrate la „cazuri sociale” vor scana si trimite toate actele doveditoare - acte care atesta situatia mentionata (inscrisa) in cerere.

Perioada de depunere a cererilor: pana la data de 30.06.2020.

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/