Cazări an universitar 2018-2019

Publicat 23 mai 2018, actualizat 24 septembrie 2018

Repartitii camin - etapa II - septembrie 2018

24 septembrie 2018

Repartizarea studentilor in camin s-a facut, conform prevederii „Metodologie cazare si Regulament camine”, in baza situatiilor scolare pt. anul universitar 2017/2018, primite la data de 21.09.2018.

18 septembrie 2018

Procedura ocupare loc cazare in Camin C1 Tei

Adresa camin: Bd. Lacul Tei nr. 118 A, sector 2, Bucuresti
Telefon: 0212422159
Administrator camin: Nae Ileana
Perioada cazare: 27.09 si 28.09.2018
Ore cazare: 8,30 - 17,00

Studentii care se regasesc pe tabelele cu locurile repartizate atat in prima cat si a doua etapa (02.08.2018 si septembrie), se prezinta direct la camin, la administratia caminului, cu urmatoarele documente:

  1. Copie dupa BI / CI / Pasaport;
  2. Adeverinta parinte cadru didactic sau didactic auxiliar (daca este cazul);
  3. Copii dupa certificatele de deces ale parintilor (daca este cazul);
  4. Dovada platii regiei de camin aferenta lunii octombrie 2018 (OP, extras de cont);

Regia de camin este:

Statutul pentru anul universitar 2018/2019 nefiind stabilit si comunicat la data repartizarii in camin, se va plati conform statutului din 2017/2018 - pt. studentii din anii 2 - 6; reglementarile se vor face ulterior - dupa data comunicarii statutului studentilor de catre secretariate, prin Act aditional la Contractul de cazare.

Plata se va face in unul din cele 2 conturi:
RO38 RNCB 0090 0005 0848 0012 - deschis la BCR
RO53 PIRB 4215 7383 5500 3000 - deschis la PIRAEUS BANK

Nu platesc locul in camin studentii care se regasesc in una din urmatoarele situatii (cf. Lege nr. 140/2016 de modificare a art. 277 din Legea invatamantului, nr.1/2011):

Acestia trebuie sa faca dovada cu acte, pentru a beneficia de gratuitate la cazare.

Studentii care la data prezentarii la camin pentru ocuparea locului nu prezinta dovada platii regiei de camin pe luna octombrie (Ordinul de plata) nu vor fi cazati, chiar daca au primit repartitie.

Studentii care nu-si ocupa locul repartizat pana la data de 03.10.2018, pierd locul in camin.

Locurile ramase neocupate (libere), vor fi redistribuite studentilor care nu au primit repartitie si care au depuse cereri de cazare.

3 august 2018

Repartitii camin - an univ. 2018-2019, etapa I

Repartitii studenti integralisti dupa sesiune iunie - iulie 2018 (anii 2...6):
Repartitii camin etapa I - 2018 anii 2-6.pdf

Repartitii studenti an 1 (an universitar 2018-2019)
Repartitii camin anul 1 2018-2019.pdf

Studentii care au primit repartitie si care pana pe data de 15.09.2018 renunta la acesta, prin inchirierea unui spatiu locativ, sunt rugati sa comunice la Biroul Social faptul ca renunta la locul de cazare.

Locurile ramase disponibile vor fi repartizate altor studenti care au solicitat loc de cazare, dar care nu au primit.

Renuntarea se va face in scris, transmisa personal sau prin email la Biroul Social al universitatii, la adresa mgherghe.iaim@yahoo.com

Necomunicarea in scris la renuntarea locului de cazare va face ca studentul sa nu mai beneficieze de cazare in restul anilor universitari (pana la terminarea studiilor).

30 mai 2018

Conform Metodologie repartizare camin studentii admisi in anul 1 de studiu (an universitar 2018/2019) au alocate un numar de 90 locuri cazare (25% din total locuri normate in camin), astfel:

Facultatea de Arhitectura40 locuri
Facultatea Arhitectura de Interior15 locuri
Facultatea de Urbanism - licenta13 locuri
Facultatea de Urbanism - master10 locuri
Total locuri studenti romani78 locuri
Studenti straini
(fara plata taxelor de scolarizare cu/fara bursa)
12 locuri
Total locuri cazare an 190 locuri

Repartizarea in camin a studentilor se face cu prioritate pentru cei care ocupa locuri subventionate, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si pentru cei cu situatie sociala grava.

Cei care bifeaza pe cerere "situatie sociala grava", "copil cadru didactic", "orfan" trebuie sa ataseze la cererea de cazare documentele doveditoare.

Cazarea studentilor:

23 mai 2018

Studentii care doresc cazare in camin in anul universitar 2018-2019 vor depune Cererile de cazare completate cu toate datele solicitate, la Biroul social.

Cererile de cazare se pot ridica: de la Biroul social sau se pot descarca de pe site, mai jos.

Perioada de depunere a cererilor: pana la data de 30.06.2018

Studentii (indiferent de anul de studiu) care au debite (restante) la plata regiei de camin nu primesc repartitie in camin in anul universitar 2018-2019 decat dupa ce fac dovada achitarii acestora, si numai in limita locurilor ramase libere.

Studentii/masteranzii admisi in anul 1 de studiu, an universitar 2018/2019, vor depunene cererile de cazare numai dupa afisarea rezultatelor finale ale examenului de admitere.

Modalitate depunere cereri cazare:

  1. Cererile de cazare se pot descarca de pe site, se vor completa cu toate datele solicitate, se semneaza, se scaneaza si se pot trimite si pe mail, la adresa: mgherghe.iaim@yahoo.com;
  2. Se descarca de pe site/se ridica de la biroul social, se completeaza cu toate datele solicitate si se depun la biroul social al universitatii.