Cazări an universitar 2017-2018

Publicat 20 iunie 2017, actualizat 3 octombrie 2017
3 octombrie 2017

Studentii care au primit repartitie in camin dar care pana miercuri 04.10.2017 orele 12.00 nu se prezinta la Camin pentru preluarea locului si incheierea Contractului de cazare pierd locul alocat.

Locurile ramase disponibile se redistribuie.

24 septembrie 2017

Repartitii camin - Etapa II - septembrie 2017

Repartizarea studentilor in camin s-a facut conform prevederii "Metodologie cazare si Regulament camine", in baza situatiilor scolare pt. anul universitar 2016/2017, primite la data de 22.09.2017.

Repartitii etapa II sept. 2017.pdf

20 septembrie 2017

Clarificare privind repartitiile

Repartitiile se posteaza pe site-ul UAUIM, (etapa II - septembrie - se posteaza dupa primirea situatiilor scolare finale dupa sesiunea de restante din septembrie - situatii care se primesc de la secretariatele facultatilor).

La aceasta data, exista postate numai repartitiile din etapa I - de la 01.08.2017.

Studentii care se regasesc pe aceste liste (etapa I - postata pe 01.08.2017 si etapa II - septembrie- care urmeaza sa se posteze), se vor prezenta direct la camin pentru ocuparea locului repartizat.

La administratia caminului se gasesc Cererile de cazare aprobate.

Studentii se vor prezenta doar cu documentele comunicate anterior:

 1. Copie BI/CI/Pasaport;
 2. Adeverinta parinte cadru didactic sau didactic auxiliar(daca este cazul);
 3. Copii certificat/te deces parinte/ti (daca este cazul - numai daca parintii au activat in sistemul de invatamant vor beneficia de gratuitate regie camin);
 4. Dovada platii regiei de camin aferente lunii octombrie 2017(OP, Extras de cont), in cuantum de : 150 lei- loc subventionat si 300 lei - loc cu taxa.
12 septembrie 2017

Procedura ocupare loc cazare in camin C1 Tei

Adresa camin: Bd. Lacul Tei nr. 118 A, sector 2, Bucuresti

Perioada cazare: 28.09 - 30.09.2017

Ore cazare:
8,30-17,00 pentru zilele de 28 si 29.09.2017 (joi si vineri)
8.30-15,00 pentru data de 30.09.2017 (sambata)

Repartitiile se gasesc la administratia caminului.

Studentii care se regasesc pe tabelele cu locurile repartizate pe 01.08.2017 si septembrie se prezinta direct la camin, la administratia caminului, cu urmatoarele documente:

 1. Copie dupa BI / CI / Pasaport;
 2. Adeverinta parinte cadru didactic sau didactic auxiliar (daca este cazul);
 3. Copii dupa certificatele de deces ale parintilor (daca este cazul);
 4. Dovada platii regiei de camin aferenta lunii octombrie 2017 (OP, extras de cont);

Regia de camin este:

 • 150 lei pentru cei care ocupa loc subventionat - se regasesc in tabelele de repartitii cu litera "B"- la "Statut student 2016/2017"
 • 300 lei pentru cei care ocupa loc cu taxa - se regasesc in tabelele de repartitii cu litera "T"- la "Statut student 2016/2017"

Statutul pentru anul universitar 2017/2018 nefiind stabilit si comunicat la data repartizarii in camin, se va plati conform statutului din 2016/2017 - pt. studentii din anii 2 - 6; reglementarile se vor face ulterior - dupa data comunicarii statutului studentilor de catre secretariate, prin Act aditional la Contractul de cazare.

Plata se va face in unul din cele 2 conturi:
RO38 RNCB 0090 0005 0848 0012 - deschis la BCR
RO53 PIRB 4215 7383 5500 3000 - deschis la PIRAEUS BANK

Nu platesc locul in camin studentii care se regasesc in una din urmatoarele situatii (cf. Lege nr. 140/2016 de modificare a art. 277 din Legea invatamantului, nr.1/2011):

 1. Parintii sunt personal didactic si didactic auxiliar in activitate;
 2. Parintii sunt personal didactic si didactic auxiliar pensionat din sistemul de invatamant;
 3. Sunt copii orfani de unul sau ambii parinti, care au activat in sistemul de invatamant.

Acestia trebuie sa faca dovada cu acte, pentru a beneficia de gratuitate la cazare.

Studentii care la data prezentarii la camin pentru ocuparea locului nu prezinta dovada platii regiei de camin pe luna octombrie nu vor fi cazati, chiar daca au primit repartitie.

Studentii care nu-si ocupa locul repartizat in perioada mentionata( 28 - 30.09.2017) pierd locul in camin.

Locurile ramase neocupate (libere) vor fi redistribuite studentilor care nu au primit repartitie si care au depuse cereri de cazare.

9 septembrie 2017

Gratuitate cazare

Conform Lege 140/12.07.2016, pentru modificare art. 277 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, beneficiciaza de gratuitate la cazare:

 1. Copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat in activitate;
 2. Copiii personalului didactic si didactic auxiliar pensionat din sistemul de invatamant;
 3. Copiii orfani de unul sau de ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant.

Studentii care se regasesc in una din cele 3 situatii sunt rugati sa prezinte actele doveditoare (adeverinte), la cazare (daca acestea nu au fost depuse odata cu cererea de cazare).

Studentii care sunt orfani de unul sau ambii parinti beneficiaza de gratuitate numai daca parintii au activat in sistemul de invatamant.

Ei vor merge la fostul loc de munca al parintelui de unde vor solicita adeverinta din care sa reiasa ca parintele a activat (a fost angajatul unitatii de invatamant).

Fara aceasta adeverinta studentii nu vor putea beneficia de gratuitatea la cazare.

29 iunie 2017

Studentii care doresc cazare in caminul Universitatii (studenti an 2..5 - an universitar 2016/2017) sunt asteptati la Biroul Social pentru depunerea cererilor de cazare, pana pe data de 05.07.2017.

Cei care nu vor depune cerere pana la aceasta data, se considera ca nu au nevoie de loc in camin, deci nu vor primi repartitie!

20 iunie 2017

Studentii care doresc cazare in camin in anul universitar 2017-2018 vor depune Cererile de cazare completate cu toate datele solicitate la Biroul social.

Cererile de cazare se pot ridica de la Biroul social sau se pot descarca de pe site.

Perioada de depunere a cererilor: pana la data de 05.07.2017

Studentii (indiferent de anul de studiu) care au debite (restante) la plata regiei de camin nu primesc repartitie in camin - in anul universitar 2017-2018 decat dupa ce fac dovada achitarii acestora si numai in limita locurilor ramase libere.

Cerere cazare 2017-2018 anul 1.pdf - studenti/masteranzi an 1 - admisi dupa examenele de admitere din iulie (an univ. 2017/2018)

Cerere cazare 2017-2018 anii 1...5 (2016-2017).pdf

Studentii/masteranzii admisi in anul 1 de studiu, an universitar 2017/2018, vor depunene cererile de cazare numai dupa afisarea rezultatelor examenului de admitere.

Modalitate depunere cereri cazare:

 1. Cererile de cazare se pot descarca de pe site, se vor completa cu toate datele solicitate, se semneaza, se scaneaza si se pot trimite si pe mail, la adresa: mgherghe.iaim@yahoo.com;
 2. Se descarca de pe site/se ridica de la biroul social, se completeaza cu toate datele solicitate si se depun la biroul social al universitatii.