UAUIMAnunțuriCazare an universitar 2016-2017 – repartiții finale cămin toți anii

Cazare an universitar 2016-2017

Publicat 9 iunie 2016, actualizat 28 septembrie 2016
28 septembrie 2016

Repartiții finale

Ca urmare a:

 • reorganizarii caminelor studentesti, cf. Hotararii nr. 1/19.09.2016 a Consiliului de Administratie al UAUIM, prin care se hotaraste inchiderea Caminului Carol si realocarea studentilor cazati aici in caminul C1 - Tei;
 • solicitarilor primite din partea studentilor de a renunta la locul de cazare, dupa primirea repartitiei (iulie si septembrie);
 • necesitatii ocuparii la capacitatea maxima a camerelor de camin (5 locuri/camera)- pentru eficientizarea cheltuielilor de intretinere camin

s-a procedat la realocarea studentilor; repartizarea acestora se face cf. listelor atasate:

Studentilor plecati cu mobilitati Erasmul la data cazarii (septembrie 2016), pentru sem. I:

 • li s-au repartizat locuri de cazare;
 • cazarea si incheierea contractelor se face la data prezentarii acestora la camin;
 • plata regiei de camin se va face de la data cazarii efective a acestora
13 septembrie 2016

Procedura ocupare loc cazare in camin

Perioada cazare: 29.09 - 03.10.2016 Ore cazare: 8,30 - 18,00 Sambata 01 si duminica 02.10.2016 - nu se fac cazari Repartitiile se gasesc la administratorii caminelor. Studentii care se regasesc pe tabelele cu locurile repartizate in iulie si septembrie se prezinta direct la camin, la administratorii de camin, cu urmatoarele documente:
 • Copie dupa BI / CI / Pasaport;
 • Adeverinta parinte cadru didactic (daca este cazul);
 • Copii dupa certificatele de deces ale parintilor - (daca este cazul);
 • Dovada platii regiei de camin pe luna octombrie (OP, extras de cont);

Regia de camin este:

 • 120 lei pentru cei care sunt pe loc subventionat - se regasesc in tabelele de repartitii cu litera "B"- la "Statut student 2015/2016"
 • 200 lei pentru cei care sunt pe loc cu taxa se regasesc in tabelele de repartitii cu litera "T"- la "Statut student 2015/2016"

(statutul pentru anul universitar 2016/2017 nefiind stabilit si comunicat la data repartizarii in camin, se va plati conform statutului din 2015/2016; reglementarile se vor face ulterior - dupa data comunicarii statutului de catre secretariate, prin Act aditional la Contractul de cazare).

Plata se va face in unul din cele 2 conturi:
RO38RNCB0090000508480012 - deschis la BCR
RO53PIRB4215738355003000 - deschis la PIRAEUS BANK

Nu platesc locul in camin studentii/ masteranzii de pe loc subventionat (pe loc bugetat"B"), care:

 • Parintii sunt personal didactic si didactic auxiliar in activitate;
 • Parintii sunt personal didactic si didactic auxiliar pensionat din sistemul de invatamant;
 • Sunt copii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de invatamant;
 • Sunt orfani de ambii parinti

Acestia trebuie sa faca dovada cu acte.

Studentii/masteranzii care la data prezentarii la camin pentru ocuparea locului, nu prezinta dovada platii regiei de camin pe luna octombrie, nu vor fi cazati, chiar daca au primit repartitie.

Studentii/masteranzii care nu-si ocupa locul repartizat pana pe data de 04.10.2016 pierd locul in camin.

Locurile ramase neocupate (libere) vor fi redistribuite studentilor care nu au primit repartitie si care au depuse cereri de cazare.

7 septembrie 2016

Cazare studenti / masteranzi - anul 1

Candidatii admisi la facultatile: Arhitectura de Interior, Urbanism si Arhitectura, pot trimite cererile de inscriere in camin si electronic, astfel:

 • descarca cererea de cazare: Cerere cazare anul 1- an univ 2016-2017.pdf
 • completeaza toate datele solicitate (inscrise);
 • daca au: situatie sociala grava, sunt orfani de ambii parinti, provin de la o casa de copii - ataseaza actele doveditoare;
 • o scanează;
 • o trimit pe mail, la biroul social

Birou social:
persoana contact: Ec. Mihaela Gherghe - sef birou
telefon: 021 3077173
mail: mgherghe.iaim@yahoo.com

Fiecare mesaj primit va fi confirmat de primire.

Cei care au depus cerere de cazare electronic dar intre timp si-au rezolvat aceasta problema (au optat pentru gazda) sunt rugati sa anunte prin mail.

9 iunie 2016

Studentii care doresc cazare in camin, in anul universitar 2016-2017, vor depune Cererile de cazare completate cu toate datele solicitate, la Biroul social.

Cererile de cazare se pot ridica: de la Biroul social sau se pot descarca mai jos.

Perioada de depunere a cererilor: 10 - 30 iunie 2016.

Studentii (indiferent de anul de studiu) care au debite (restante) la plata regiei de camin, nu primesc repartitie in camin - in anul univ. 2016 -2017, decat dupa ce fac dovada achitarii acestora, in limita locurilor ramase libere.

Cerere cazare - studenti an 1 - 5 (an univ. 2015-2016):
Cerere cazare anii 2-6 - an univ 2016-2017.pdf

Cerere cazare - studenti an 1 - admisi dupa examenele de admitere (an univ. 2016-2017):
Cerere cazare anul 1- an univ 2016-2017.pdf