Prima paginăAnunțuriCazare an universitar 2014-2015 – repartiții cămine, etapa a II-a, septembrie 2014

Cazare an universitar 2014-2015

Publicat 30 mai 2014, actualizat 27 septembrie 2014

Repartitii camine UAUIM - etapa II - septembrie 2014

Repartitii studenti / masteranzi dupa:

 • rezultate sesiune de restante - septembrie;
 • concurs de admitere - anul 1(licenta si master);
 • cazuri sociale

Cazare.pdf (11 MB)

Adresa camin: Camin Tei - C1 - Bd. Lacul Tei, nr. 118 A, sector 2, Bucuresti


Cazare studenti / masteranzi – anul 1

Datorita termenului de inscriere in anul I (25 - 26.09.2014) a candidatilor adminsi la facultatile: Arhitectura de Interior si Urbanism si avand in vedere necesitatea definitivarii si afisarii pe site a listelor cu repartizarea in camin:

Candidatii declarati admisi( inclusiv) pe listele definitive, si care doresc cazare, sunt rugati:

 • sa descarce de pe site cererea de cazare(cerere cazare an 1);
 • sa completeze toate datele solicitate(inscrise);
 • sa o scaneze;
 • sa o trimita pe mail, la serviciul social:
  persoana contact: Ec. Mihaela Gherghe – sef serviciu
  telefon: 021 3077173
  email: mgherghe.iaim@yahoo.com
  Fiecare mesaj primit va fi confirmat de primire.

Procedura ocupare loc cazare in camin

Perioada cazare: 29 septembrie - 3 octombrie 2014
Ore cazare: 8,30 - 17,00
Vineri, 3 octombrie - cazarea pana la orele 13,00

Repartitiile (cererile de cazare - aprobate) se gasesc la administratorii caminelor.

Studentii care se regasesc pe tabelele cu locurile repartizate in iulie si septembrie, se prezinta direct la camin, la administratorii de camin, cu urmatoarele documente:

 • Copie dupa BI / CI / Pasaport;
 • Adeverinta parinte cadru didactic (daca este cazul);
 • Copii dupa certificatele de deces ale parintilor - pentru orfanii de ambii parinti (daca este cazul);
 • Dovada platii regiei de camin pe luna octombrie (OP, extras de cont);

Regia de camin este:

 • 120 lei pentru cei care sunt pe loc subventionat - se regasesc in tabelele de repartitii cu litera "B"- la "Statut student 2013/2014"
 • 200 lei pentru cei care sunt pe loc cu taxa - se regasesc in tabelele de repartitii cu litera "T"- la "Statut student 2013/2014" (statutul pentru anul universitar 2014/2015 nefiind stabilit si comunicat la data repartizarii in camin, se va plati conform statutului din 2013/2014; reglementarile se vor face ulterior - dupa data comunicarii statutului de catre secretariate, prin Act aditional la Contractul de cazare).

Plata se va face in unul din cele 2 conturi:

 • RO 38RNCB 0090000508480012 - deschis la BCR - Sucursala Lipscani
 • RO 53PIRB 4215738355003000 - deschis la PIRAEUS BANK - Sucursala Lipscani

Nu platesc locul in camin studentii/ masteranzii de pe loc subventionat (pe loc bugetat "B"), care:

 1. Au parinti cadre didactice in activitate;
 2. Sunt orfani de ambii parinti

Acestia trebuie sa faca dovada cu acte.

Studentii/masteranzii care la data prezentarii la camin pentru ocuparea locului, nu prezinta dovada platii regiei de camin pe luna octombrie, nu vor fi cazati, chiar daca au primit repartitie.

Studentii/ masteranzii care nu-si ocupa locul repartizat pana pe data de 3 octombrie 2014, pierd locul in camin.

Locurile ramase neocupate (libere), vor fi redistribuite studentilor care nu au primit repartitie si care au depuse cereri de cazare.


Cazare studenți / masteranzi an 1

Conform Metodologiei de repartizare in camin a studentilor UAUIM, aprobata de Senatul universitatii in data de 05.06.2014, studentii si masteranzii declarati admisi in urma examenelor de admitere, vor fi cazati in luna septembrie (etapa II de repartizare).

Pentru obtinerea unui loc in camin, acestia, dupa afisarea rezultatelor finale (nu mai tarziu de data inscrierii in anul universitar 2014/2015) se prezinta la Serviciul social (la parter in cladirea UAUIM din strada Academiei) de unde ridica si completeaza cererea de cazare.

Cererile de cazare se pot descarca si de pe site.

Cererile se completeaza si se depun personal, de catre solicitanti (studenti/masteranzi).

Repartizarea in camin se face cu prioritate pentru cei de pe locuri subventionate, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere.

Studentii/masteranzii care bifeaza pe cerere: "situatie sociala grava", trebuie sa ataseze la cerere documentele doveditoare.

Studentii/ masteranzii din anul I, care au depus cereri de cazare, dar care renunta la loc, pana la data publicarii pe site a repartizarii in camin, sunt rugati sa anunte la serviciul social despre renuntarea la locul solicitat.

Astfel, locurile ramase libere, vor putea fi repartizate altor solicitanti (din anul I).

Telefon serv. social: 021 3077173

Locurile alocate pentru studentii/ masteranzii din anul I - romani, sunt:

 • Facultatea de Arhitectura - 40 locuri;
 • Facultatea de Arhitectura de Interior - 16 locuri;
 • Facultatea de Urbanism - licenta - 14 locuri;
 • Facultatea de Urbanism - master - 10 locuri;

Total locuri cazare an I - romani 80 locuri

Locurile alocate pentru studentii/ masteranzii din anul I - straini - 25 locuri

Daca numarul de solicitari ale studentilor/ masteranzilor unei facultati nu acopera numarul de locuri de cazare repartizat facultatii, acestea se vor redistribui.


Repartitii camin - ETAPA I - iulie 2014

In baza situatiei transmise de secretariatele facultatilor (medii an universitar 2013/2014 si credite restante dupa sesiunea din iunie-iulie), pentru studentii/ masteranzii care au solicitat un loc de cazare in anul universitar 2014/2015, s-au repartizat in camin:

 • studentii si masteranzii straini ;
 • studentii romani, integralisti dupa sesiunea din iunie-iulie 2014;
 • studentii cazuri sociale

Repartitiile s-au facut pentru cei care au depus cereri de cazare pana la data de 04.07.2014. Etapa II va avea loc in septembrie, dupa sesiunea de restante si examenul de admitere an I.

Conform Metodologie de repartizare in camin a studentilor UAUIM, Art.2, nu vor primi repartitie (nu vor fi cazati) studentii care:

 • au restante la regia de camin;
 • au inregistrat intarzieri repetate la plata regiei de camin (au primit somatii);
 • au fost sanctionati si au avut abateri disciplinare de la Regulamentul de cazare;
 • au instrainat locul de cazare;
 • au primit repartitie in anul universitar anterior, dar nu s-au prezentat la camin pentru preluare loc de cazare si nici nu au anuntat din timp ca renunta la locul de cazare;
 • s-au retras din camin dupa 3 luni de la primirea repartitiei (au locuit mai putin de 3 luni);
 • au domiciliul in Bucuresti

2 iulie 2014:

Studentii care doresc cazare in camin in anul universitar 2014 - 2015, pot depune Cereri de cazare in perioada 03- 25.06.2014;

Cererile se depun la serviciul social al UAUIM. (cererile de cazare se pot descarca de pe site sau se pot ridica de la serviciul social)

Studentii care au restante la regia de camin la data depunerii cererii, nu primesc repartitie in camin pt. anul universitar 2014-2015.

Studentii romani, studentii straini/masteranzii care indeplinesc conditiile de cazare, cf. Regulament de cazare an univ. 2014/2015, dar care pana la data limita de 04. 07.2014, nu si-au depus cerere de cazare, nu vor primi repartitii in camin (se considera ca nu au nevoie de un loc in camin).

In septembrie se primesc cereri de cazare numai pt. studentii/masteranzii admisi in anul I.

Studentii care au bifat pe cerere „situatie sociala grava”, „orfani de ambii parinti” si care nu au depus documente din care sa reiasa aceasta situatie, sunt rugati sa le depuna urgent. Lipsa acestor documente nu justifica situatia bifata de student, deci studentul nu poate fi considerat caz social.