Cazări 2013-2014

Publicat 29 iulie 2013, actualizat 7 octombrie 2013

Regulament camine - metodologie repartitii camin 2014-2015.pdf


7 octombrie 2013:

Redistribuire locuri camin
Perioada: 8 - 9 octombrie 2013

Deoarece perioada de cazare pentru studentii care au primit repartitie in etapa I (iulie) si II (septembrie) s-a incheiat (cazare in perioada 30.09 - 04.10.2013 — conform Regulament cazare si anunturi anterioare), in data de 08.10.2013 si 09.10.2013, are loc etapa de redistribuire a locurilor neocupate( locuri care au fost repartizate si beneficiarii acestora nu s-au prezentat la camin sa-si ocupe locul repartizat).

Cazarea studentilor (efectiva, in camin) trebuie finalizata pana pe data de 10 octombrie 2013.

Studentii interesati de un loc in camin, sunt asteptati la Serviciul social in data de 8 si 9 octombrie 2013.


28 septembrie 2013:

Repartitii-septembrie-2013.pdf


25 septembrie 2013:

Procedura ocupare loc cazare în cămin

Perioada cazare:
30 septembrie 2013 - 4 octombrie 2013
Ore cazare:
8,30 - 17,00
Vineri, 4 octombrie 2013 - cazarea până la orele 13,00

Repartițiile se găsesc la administratorii căminelor.

Cămine:
 • C1 - Tei: Bd. Lacul Tei nr. 118A, sector 2, București;
 • Carol: Bd. Carol I, nr. 19, sector 2, București.

Studentii care se regăsesc pe tabelele cu locurile repartizate în iulie și septembrie se prezintă direct la cămin, la administratorii de cămin, cu următoarele documente:

 1. Copie dupa BI/CI/pașaport;
 2. Adeverință părinte cadru didactic (dacă este cazul);
 3. Copii după certificatele de deces ale părinților - pentru orfanii de ambii părinți (dacă este cazul);
 4. Dovada plății regiei de cămin pe luna octombrie (OP, extras de cont).

Regia de cămin este:

 • 120 lei pentru cei care sunt pe loc subvenționat - se regăsesc în tabelele de repartiții cu litera „B” - la „Statut student 2012/2013”
 • 200 lei pentru cei care sunt pe loc cu taxă - se regăsesc în tabelele de repartiții cu litera „T” - la „Statut student 2012/2013”

Notă: statutul pentru anul universitar 2013/2014 nefiind comunicat, se va plăti conform statutului din 2012/2013; reglementările se vor face ulterior - după data comunicării statutului de către secretariate, prin Act adițional la contractul de cazare.

Plata se va face într-unul din cele 2 conturi:

 • RO38 RNCB 0090 0005 0848 0012 - deschis la BCR - Sucursala Lipscani
 • RO53 PIRB 4215 7383 5500 3000 - deschis la PIRAEUS BANK - Sucursala Lipscani

Nu platesc locul în cămin studenții/ masteranzii de pe loc subvenționat (pe loc bugetat „B”), care:

 1. Au părinți cadre didactice în activitate;
 2. Sunt orfani de ambii părinți

Aceștia trebuie să facă dovada cu acte.

Cei care la data prezentării la cămin pentru ocuparea locului nu prezintă dovada plății regiei de cămin pe luna octombrie nu vor fi cazați, chiar dacă au primit repartiție.

Cei care nu-și ocupă locul repartizat până pe data de 4 octombrie 2013 pierd locul în cămin.

Locurile rămase neocupate (libere), vor fi redistribuite studenților care nu au primit repartiție și care au depuse cereri de cazare.


29 iulie 2013:

Repartizarea studentilor in camin, care au depus cereri de cazare pana la data de 28.06.2013, conform Etapei I s-a facut pentru :

 • Studenti cazuri sociale;
 • Studenti straini si studenti / masteranzi romani, integralisti in sesiunea din vara (iunie-iulie), conform rezultate - medii transmise de secretariatele facultatilor.

25 iulie 2013:

Incepand cu anul universitar 2013-2014, conform Metodologiei de repartizare in camin a studentilor UAUIM si a Regulamentului de functionare a caminelor universitatii, repartizarea studentilor se face in 2 etape:

Etapa I - repartizarea in luna iulie:

 • studentilor/ masteranzilor integralisti in sesiunea de vara (iunie - iulie) 2013;
 • studentilor straini;
 • studentilor cazuri sociale

Etapa II - repartitie in luna septembrie, dupa sustinerea sesiunii de restante

Conform Metodologiei de repartizare in camin a studentilor UAUIM si a Regulamentului de functionare a caminelor universitatii, nu beneficiaza de loc in camin studentii care au avut abateri disciplinare in anul universitar 2012/2013.