UAUIMAnunțuriCall for papers – Anuarul Centrului de Studii de Arhitectură Vernaculară, UAUIM, Dealu Frumos, vol. V

Call for papers – Anuarul Centrului de Studii de Arhitectură Vernaculară, UAUIM, Dealu Frumos, vol. V

7 octombrie 2014

CSAV vol 5 Call for papers.pdf

Editor: prof.dr.arh. Sergiu NISTOR
Coordonator: dr.arh. Ioana ZACHARIAS VULTUR
Revistă editată anual și dedicată studiilor de arhitectură vernaculară.

Fiecare număr are o temă specifică, dar suficient de deschisă pentru a cuprinde atât articole, cât și recenzii ori cercetări din domeniul de bază dar și din cele conexe (istoria arhitecturii în România, specificul patrimoniului cultural regional asociat arhitecturii, conservare-restaurare).

Aria tematică se referă la patrimoniul vernacular al României, studiat și abordat în toate formele sale: arhitectură, ansambluri rurale, spații de comemorare, tehnici constructive, estetică, artă etc.

Revista este deschisă cadrelor didactice din Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, cercetătorilor din mediul academic, cât și arhitecților de diferite specialități, restauratori, urbaniști etc. Studenții sunt bineveniți cu condiția ca cercetările și articolele lor să fi beneficiat de îndrumarea unui cadru didactic universitar, explicit menționat.

Structură

Volumul conține cinci secțiuni, organizate în minimum 100 de pagini pe ediție.

1. Dosar este secțiunea destinată articolelor și ocupă 50% din spațiul revistei. Articolele trebuie să se înscrie în aria tematică anunțată mai sus și în subiectul fiecărei ediții. Autorii pot prezenta studii individuale, proiecte de cercetare sau lucrări de restaurare pe situri de patrimoniu vernacular. Toate articolele vor fi îndeplini condițiile tehnice anunțate prin call for papers pentru fiecare ediție, pe site-ul web al UAUIM

2. Cercetare este secțiunea ce ocupă un procent de 30% din volumul revistei și conține studii ori referate de cercetare doctorală pe subiecte de arhitectură vernaculară, ale căror autori sunt cadre didactice titulare sau asociate Departamentului de Istoria și Teoria Arhitecturii & Conservarea Patrimoniului sau altor departamente din UAUIM București.

3. Profil este o secțiune diversă de la ediție la ediție, în care poate fi conturată activitatea individuală a unui cercetător, specialist ori inițiator de proiecte de cercetare, în domeniul arhitecturii vernaculare: teză de doctorat pe subiect, activitate de restaurare și conservare a patrimoniului vernacular, inițiative de salvgardare a patrimoniului vernacular, voluntariat. Secțiunea ocupă un procent de 10% din volumul editat.

4. Calendar este o secțiune destinată popularizării programului anual al Centrului de Studii de Arhitectură Vernaculară UAUIM – Dealu Frumos: ateliere, practică de specialitate, evenimente, expoziții etc.

5. Recenzii. Bibliografii este o secțiune de dimensiuni reduse (max. 10%) ce va urmări cărți și publicații de arhitectură vernaculară recente, interne și internaționale, conferințe, evenimente ori expoziții curente, de interes.

Call for papers volumul V: Learning from vernacular

Tema celei de-a V-a ediții a revistei este Learning from vernacular („Învățând de la arhitectura vernaculară”), o trimitere directă la principiul expoziției din 2013 găzduită de Vitra Design Museum[1] și indirectă la formula de titlu a manifestul postmodernist semnat de Robert Venturi și Denise Scott Brown în 1972 - Learning from Las Vegas[2].

Expoziția Learning from vernacular prezintă peste 700 de machete și fotografii ale arhitecturii vernaculare mondiale aflate în colecția École Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Elveția, ca surse de inspirație pentru o arhitectură sustenabilă.

Este vorba despre revizitarea lecției arhitecturii vernaculare pentru a răspunde mai bine dilemelor contemporane ale arhitecturii culte.

Sursă vie de inspirație, vernacularul a continuat să coexiste și să fie revizitat în momentele de criză ale arhitecturii culte, prin căutări naționale de secol XIX, regionalism critic ori fundamentarea antropologică a proiectului[3]. În formă trăită ori muzeificată, arhitectura vernaculară este de actualitate și perspectivă: firescul organizării spațiale, scara umană, materiale naturale, tehnici constructive, integrare în context, sustenabilitate.

Tema ediției vă invită să revizităm „limbajul” și „tehnicile constructive” ale arhitecturii vernaculare autohtone în sensul relației tipologiei spațiale cu topografia, clima, funcțiunea. De la forme primare[4] inedite la configurații spațiale complexe, putem vorbi în vernacularul românesc despre creativitate și influențe culturale venite uneori și din alte arii geografice. În sensul adaptării în timp și al influențelor culturale, articolele pot vorbi și despre transformările ruralului românesc cu fiecare epocă istorică și politică (dominații străine, epoca de aur etc.).

Titlul urmărește atât să activeze repere teoretice[5], cât și cercetări de teren ori scenarii - manifest pentru o „evoluție” inteligentă a spațiului rural românesc. Sunt doar câteva din provocările acestei teme.

Condiții de publicare pentru autori:

Toate textele vor fi redactate în limba română cu diacritice, respectând indicațiile tehnice și termenul de predare.

A. Pentru secțiunile Dosar și Cercetare, articolele trebuie să se încadreze între 8,000 și 10,000 de cuvinte, incluzând note, referințe și tabele.

B. Pentru secțiunea Recenzii. Bibliografii, textele trebuie să se încadreze între 1,000 și 2,000 de cuvinte.

Text: Autorii sunt rugați să trimită textele în format Microsoft Word, redactate cu caractere Times New Roman 12, spații de 1,5 rânduri și o paginare minimală. În pagina de titlu autorii trebuie să menționeze titulatura și afilierea lor, adresa de email și 5 - 7 cuvinte cheie.

Ilustrațiile trebuie să fie în format .jpg sau .tif, la 300 dpi și minim 1 MB.

Numărul ilustrațiilor trebuie să se încadreze între 3 și 7.

Lista ilustrațiilor (desene și fotografii) să nu depășească 100 de caractere incluzând spațiile dintre acestea. Ilustrațiile trebuie trimise separat, denumite, iar paginarea lor trebuie indicată pe parcursul textului. Autorii sunt responsabili de drepturile de publicare și reproducere a materialelor grafice.

Textele pentru secțiunile Dosar și Cercetare vor fi revizuite de un comitet științific format din:

Termenul final de trimitere a materialelor pentru secțiunile Dosar, Cercetare și Recenzii. Bibliografii este 10 noiembrie 2014. Toate materialele vor fi trimise până la această dată către coordonator, dr.arh. Ioana ZACHARIAS VULTUR, asistent DITACP, UAUIM, la adresa de email: ioana@zacharias.ro.

Autorii ale căror articole au acordul de publicare al membrilor comitetului științific, vor fi înștiințați pe email până la data de 1 decembrie 2014.

1. Expoziția a avut loc în perioada 10.08.2013 – 29.09.2013. Mai multe detalii: www.design-museum.de/en/exhibitions/detailseiten/learning-from-vernacular.html

2. Manifestul propune o reîntoarcere la vernacular, dar un vernacular urban, ca reacție la arhitectura modernistă. Contextul larg este cel al principiilor arhitecturii postmoderniste și protecției patrimoniului.

3. ZAHARIADE, Ana Maria, note de curs, „Introducere în arhitectura contemporană”, anul I, UAUIM

4. De exemplu: schituri rupestre, locuirea din cătune ori din așezările Dobrogei.

5. Cu referire la disciplinele pentru anul I Arhitectură („Introducere în arhitectura contemporană” și „Istoria așezărilor din România”), tema 1 de atelier (Releveu în Muzeul Satului), cursurile de restaurare din anii mari de studiu sau tema Bienalei Naționale de Arhitectură 2014.