Burse 2023-2024

Publicat 15 iunie 2023, actualizat 23 mai 2024
23 mai 2024

Burse plata casierie - mai 2024

Burse plata casierie mai 2024.pdf

Pentru a veni in sprijinul studenților care, din motive obiective, nu au reusit sa-si deschida cont si sa trimita in timp extrasul de cont, s-a decis ca si in luna mai 2024 acestia sa-si ridice bursele de la casieria universitatii.

Perioada de ridicare a burselor: 27, 28 si 29.05.2024

Bursele neridicate vor fi depuse in Trezorerie pe data de 30.05.2024.

Alimentarea conturilor studentilor (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 27.05.2024, dupa ora 16.30

16 aprilie 2024

Burse plata casierie - aprilie 2024

Burse casierie aprilie 2024.pdf

Pentru a veni in sprijinul studentilor care, din motive obiective, nu au reusit sa-si deschida cont si sa trimita in timp extrasul de cont, s-a decis ca si in luna aprilie 2024, acestia sa-si ridice bursele de la casieria universitatii.

Perioada de ridicare a burselor: 17, 18 si 19.04.2024

Bursele neridicate vor fi depuse in Trezorerie pe data de 22.04.2024.

Alimentarea conturilor studentilor (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 17.04.2024, dupa ora 16.30

22 martie 2024

Burse plata casierie - martie 2024

Plati burse casierie martie 2024.pdf

Pentru a veni in sprijinul studentilor care, din motive obiective, nu au reusit sa-si deschida cont si sa trimita in timp extrasul de cont, s-a decis ca si in luna martie 2024, acestia sa-si ridice bursele de la casieria universitatii.

Perioada de ridicare a burselor: 25, 26 si 27.03.2024
Bursele neridicate vor fi depuse in Trezorerie pe data de 28.03.2024.

Alimentarea conturilor studentilor (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 25.03.2024, dupa ora 16.30

22 februarie 2024

Burse plata casierie - februarie 2024

Burse plata casierie februarie 2024.pdf

Pentru a veni in sprijinul studenților care din motive obiective nu au reușit sa-si deschidă cont si sa trimită in timp extrasul de cont s-a decis ca si in luna februarie 2024 acestia sa-si ridice bursele de la casieria universității.

Perioada de ridicare a burselor: 26, 27 si 28.02.2024

Bursele neridicate vor fi depuse in Trezorerie pe data de 29.02.2024.

Alimentarea conturilor studenților (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 26.02.2024, dupa ora 16.30

Studentii care se regasesc pe lista celor fara cont sunt rugati sa-si deschida conturi la una din cele 2 banci cu care universitatea are incheiate conventii pentru plata drepturilor banesti ale studentilor (burse si transport): BRD sau FIRST BANK.

Extrasele de cont sau alt document bancar din care sa reiasa ca sunteti titularul contului si IBAN-ul,impreuna cu CNP-ul, nr. matricol si mentionarea anului de studiu - facultatea, nr matricol, vor fi trimise la biroul social.

19 ianuarie 2024

Burse plata casierie - ianuarie 2024

Burse casierie ianuarie 2024.pdf

Pentru a veni in sprijinul studentilor care, din motive obiective, nu au reusit sa-si deschida cont si sa trimita in timp extrasul de cont s-a decis ca in luna ianuarie 2024 acestia sa-si ridice bursele de la casieria universitatii.

Perioada de ridicare a burselor: 23, 25 si 26.01.2024. Bursele neridicate vor fi depuse in Trezorerie pe data de 29.01.2024.

Alimentarea conturilor studentilor (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 23.01.2024, dupa ora 16.30

Studentii care se regasesc pe lista celor fara cont sunt rugati sa-si deschida conturi la una din cele 2 banci cu care universitatea are incheiate conventii pentru plata drepturilor banesti ale studentilor (burse si transport): BRD sau FIRST BANK.

Extrasele de cont sau alt document bancar din care sa reiasa ca sunteti titularul contului si IBAN-ul, impreuna cu: CNP-ul, nr. matricol si mentionarea anului de studiu - facultatea, nr matricol, vor fi trimise la biroul social .

18 decembrie 2023

Burse casierie - decembrie 2023

Burse casierie decembrie 2023.pdf

Pentru a veni in sprijinul studentilor care, din motive obiective, nu au reusit sa-si deschida cont si sa trimita in timp extrasul de cont s-a decis ca in luna decembrie 2023 acestia sa-si ridice bursele de la casieria universitatii.

Perioada de ridicare a burselor: 19, 20 si 21.12.2023. Bursele neridicate vor fi depuse in Trezorerie pe data de 22.12.2023.

Alimentarea conturilor studentilor (de catre banci) care incaseaza bursa prin virament bancar: 19.12.2023, dupa ora 16.30

Studentii care se regasesc pe lista celor fara cont sunt rugati sa-si deschida conturi la una din cele 2 banci cu care universitatea are incheiate conventii pentru plata drepturilor banesti ale studentilor (burse si transport): BRD sau FIRST BANK.

Acestea sunt necesare pentru plata burselor din luna ianuarie 2024.

Extrasele de cont sau alt document bancar din care sa reiasa ca sunteti titularul contului si IBAN-ul, impreuna cu: CNP-ul, nr. matricol si mentionarea anului de studiu - facultatea, nr matricol, vor fi trimise la biroul social .

6 decembrie 2023

Liste bursieri 2023-2024

În anul universitar 2023 / 2024, conform noii Legi a învățământului superior nr.199 / 2023, a Ordinului Ministrului Educației nr. 6463 / 02.10.2023 - criterii generale de acordare burse si altor forme de sprijin material pentru studenții si cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecventa si a Ordinului Ministrului Educației nr. 6494 / 10.10.2023 in UAUIM se vor acorda următoarele categorii de burse :

Cuantumul burselor in anul universitar 2023/2024 cf. Decizie 1708 / 04.12.2023, este:

Burse performanta I 1200 lei/luna;
Burse performanta II 1000 lei/luna;
Burse sociale 900 lei/luna; cf Ordin 6494/ 2023
Burse doctoranzi 3200 lei/luna - indiferent an de studiu cf Ordin 6494/ 2023 (romani si romani de pretutindeni)
Burse doctoranzi 85 euro/ luna - plata in lei (cetateni straini - non romani de pretutindeni cf HG 844 / 2008)
Burse studenti / masteranzi straini 900 lei/luna cf. Lege 199/2023 art 150 (romani de pretutindeni)
Burse studenti / masteranzi straini 65 euro / 75 euro / luna - plata in lei (cetățeni străini - non romani de pretutindeni)

Încasarea burselor de către studenți se va face numai prin virament bancar, cf Decizie 373/21.06.2017

Conturile trebuie sa fie deschise la BRD sau FIRST BANK (fost Piraeus Bank). Cu aceste banci are universitatea incheiate conventii pentru plata drepturilor studentilor (burse si transport local de suprafata).

Studentii care se regasesc pe liste, sunt rugati sa transmita urgent, online extras de cont sau alt document bancar, din care sa reiasa ca sunt titularii contului si IBAN-ul.

Se vor trimite obligatoriu, in textul mailului sau inscris pe extrasul de cont:

Data limita de trimitere a extraselor de cont: 09.12.2023
Adresa mail: mgherghe.iaim@yahoo.com

Extras Regulament burse:

II. Criterii specifice de acordare a burselor

III. Criterii de departajare a studentilor beneficiari de burse

In cazul in care sunt mai multi studenti cu aceeasi medie, dar fondul de burse alocat anului, proportional cu numarul de studenti de pe locurile subvenționate, este limitat si nu toti studentii cu aceeasi medie pot beneficia de bursa, departajarea acestora se face astfel:

Conform legislației in vigoare:

19 octombrie 2023

Actualizare informatii burse

Ordin nr 6463 din 2 oct 2023 - criterii acordare burse.pdf

In Monitorul Oficial nr. 913 / 10.10.2023 a fost publicat Ordinul 6463 / 02.10.2023 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor pentru studenți, care abrogă Ordinul 3392 / 2017.

Astfel, determinarea venitului net mediu lunar pe membru de familie se face pentru perioada: octombrie 2022 - septembrie 2023 (12 luni), anterioară noului an universitar.

Se iau in calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit.

Pentru verificarea venitului net mediu lunar- documentul care atestă situația veniturilor declarate pe care-l va prezenta studentul (octombrie 2022 - septembrie 2023) va fi emis de organul central fiscal in a cărui raza teritoriala se afla situați beneficiarii.

In situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este 0 (zero), este obligatorie prezentarea unui Raport de ancheta sociala, din care sa reiasa situatia exacta a familiei acestuia.
Ancheta sociala este obligatorie in cazul in care nimeni din familia studentului, incluzând-l si pe acesta, nu realizează venituri sau cel puțin 1 părinte al studentului lucrează sau domiciliază in străinătate.

Pentru a respecta prevederile noului ordin, studenții care depun dosare pentru obținerea unei burse sociale trebuie sa trimită urgent si următoarele documente:

 1. Declarație pe proprie răspundere student privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute in ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit – Anexa 1:
  Declaratie pe propria raspundere student.pdf
 2. Acord student privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare burse - Anexa 2 - acord olograf student:
  Acord student prelucrare date caracter personal.pdf
 3. Acord membru familie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare burse - Anexa 3 - acord olograf membru familie. Acord olograf al al membrilor familiei sale - se da de fiecare membru de familie: părinți si frați / surori cu vârsta mai mare de 18 ani care urmează o forma de învățământ:
  Acord membru de familie prelucrare date cu caracter personal.pdf;
 4. Raport ancheta sociala din care sa reiasă situația exacta a familiei studentului - după caz
 5. Document care atesta situația veniturilor declarate de student pentru perioada octombrie 2022 - septembrie 2023 - emis de organul central fiscal in a căruia raza teritoriala se afla situați beneficiarii.

Termen limita depunere documente / completare dosare bursa sociala 10.11.2023

Nedepunerea acestor documente implică refuzarea dosarului de bursa socială, acesta fiind considerat incomplet.

Conform noii metodologii cadru „Anunturile pentru depunerea cererilor si documentelor justificative in vederea obtinerii unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul institutiei de invatamant superior cu minim 15 zile lucratoare inaite de data limita pentru depunerea acestora”

Atentie : burse sociale ocazionale pentru imbracaminte!

Bursa pentru ajutor social ocazional pentru imbracaminte si incaltaminte, care se poate acorda studentilor orfani de unul sau ambii parinti, studentilor care provin din familii monoparentale, studentilor proveniti din centre de plasament sau studentilor defavorizati din punct de vedere socioeconomic, a caror familie nu a realizat in cele 12 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursa un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net la nivel national.

Conform Ordin Ministerul Educatiei nr. 6463 / 02.10.2023 - criteriile de acordare a burselor, publicat in Monitorul Oficial 913 / 10.10.2023 se lucreaza la un nou Regulament de acordare burse in UAUIM, care va urma sa fie avizat de Consiliul de administratie si aprobat de Senat.

19 septembrie 2023

Modificare criterii acordare burse sociale medicale

cf. Ordin nr. 4436 / 08.06.2023 emis de Ministerul Educatiei

Precizari vizare certificate medicale A5

In legatura cu modificarile criteriilor pentru acordarea burselor sociale- medicale, fac urmatoarele precizari pe care studentii sa le ia in considerare inaintea obtinerii certificatului A5:

dr. Ruxandra Robciuc – medic generalist cabinet medicina generala al UAUIM
19.09.2023

22 iunie 2023

Criterii generale acordare burse medicale, modificate cf. Ordin Ministerul Educatiei nr. 4436 / 08.06.2023 - modificari la Ordin Ministerul Educatiei nr 3392 / 27.02.2017

Ordin nr. 4436 /2023 din 08 iunie 2023

Art. I Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 2 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Beneficiarii burselor sociale sunt:

"b) studenții bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale - pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbție severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate;".

Ordin Nr. 3392/2017 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

Art. 6: b) studenții bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare

15 iunie 2023

Studentii care solicita burse sociale in anul universitar 2023-2024 se vor informa din documentatia atasata de actele care le sunt necesare intocmirii dosarului de bursa sociala.

Modalitatea de depunere a dosarelor (care vor include toate documentele justificative) va fi online - birou social, adresa social@uauim.ro

Dosarele se depun in luna octombrie 2023, astfel:

Necesitatea prezentarii unor documente lipsa din dosar, sau unele clarificari la actele depuse, va fi comunicata individual fiecarui student solicitant al unei burse sociale, de catre biroul social.

Obligatoriu, pe cereri se vor trece nr. matricol si adresa de mail.

Prezentarea unor documente care se dovedesc a fi false in scopul obtinerii bursei sociale atrage restituirea bursei incasata necuvenit, raspunderea penala si implicit exmatricularea studentului.

Cererile tip pt. obtinerea unei burse sociale se descarca de mai jos.

In cazul solicitarii unei burse sociale pe motiv medical, obligatoriu se va prezenta formularul „Certificat medical - format A5” completat de unitatile sanitare abilitate in elaborarea unui astfel de certificat.

Certificatul medical, va fi vizat obligatoriu de medicul de medicina generala al UAUIM.

Cabinetul medical se afla la adresa:

Camin studentesc C1 - Tei - parter
Bd. Lacul Tei nr. 118A
Dr. D-na Robciuc Ruxandra
tel : 0213138249

Informatii suplimentare referitoare la obtinerea bursei sociale se pot solicita online la biroul social - social@uauim.ro