Burse sociale 2023-2024

Publicat 15 iunie 2023, actualizat 19 septembrie 2023
19 septembrie 2023

Modificare criterii acordare burse sociale medicale

cf. Ordin nr. 4436 / 08.06.2023 emis de Ministerul Educatiei

Precizari vizare certificate medicale A5

In legatura cu modificarile criteriilor pentru acordarea burselor sociale- medicale, fac urmatoarele precizari pe care studentii sa le ia in considerare inaintea obtinerii certificatului A5:

dr. Ruxandra Robciuc – medic generalist cabinet medicina generala al UAUIM
19.09.2023

22 iunie 2023

Criterii generale acordare burse medicale, modificate cf. Ordin Ministerul Educatiei nr. 4436 / 08.06.2023 - modificari la Ordin Ministerul Educatiei nr 3392 / 27.02.2017

Ordin nr. 4436 /2023 din 08 iunie 2023

Art. I Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 2 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Beneficiarii burselor sociale sunt:

"b) studenții bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale - pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbție severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate;".

Ordin Nr. 3392/2017 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență

Art. 6: b) studenții bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare

15 iunie 2023

Studentii care solicita burse sociale in anul universitar 2023-2024 se vor informa din documentatia atasata de actele care le sunt necesare intocmirii dosarului de bursa sociala.

Modalitatea de depunere a dosarelor (care vor include toate documentele justificative) va fi online - birou social, adresa social@uauim.ro

Dosarele se depun in luna octombrie 2023, astfel:

Necesitatea prezentarii unor documente lipsa din dosar, sau unele clarificari la actele depuse, va fi comunicata individual fiecarui student solicitant al unei burse sociale, de catre biroul social.

Obligatoriu, pe cereri se vor trece nr. matricol si adresa de mail.

Prezentarea unor documente care se dovedesc a fi false in scopul obtinerii bursei sociale atrage restituirea bursei incasata necuvenit, raspunderea penala si implicit exmatricularea studentului.

Cererile tip pt. obtinerea unei burse sociale se descarca de mai jos.

In cazul solicitarii unei burse sociale pe motiv medical, obligatoriu se va prezenta formularul „Certificat medical - format A5” completat de unitatile sanitare abilitate in elaborarea unui astfel de certificat.

Certificatul medical, va fi vizat obligatoriu de medicul de medicina generala al UAUIM.

Cabinetul medical se afla la adresa:

Camin studentesc C1 - Tei - parter
Bd. Lacul Tei nr. 118A
Dr. D-na Robciuc Ruxandra
tel : 0213138249

Informatii suplimentare referitoare la obtinerea bursei sociale se pot solicita online la biroul social - social@uauim.ro