UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Burse 2020-2021
Publicat 20 iulie 2020, ultima actualizare 23 noiembrie 2020

Burse 2020-2021

23 noiembrie 2020

Liste bursieri 2020 - 2021

Tinand cont de situatia creata de pandemie, SARS - CoV - 2, de desfasurarea activitatii academice in aceasta perioada numai online, incasarea burselor de catre studenti se va face numai prin virament bancar.

Conturile trebuie sa fie deschise la BRD sau FIRST BANK (fost Piraeus Bank),

Cu aceste banci are universitatea incheiate conventii pentru plata drepturilor studentilor (burse si transport).

Studentii care se regasesc pe liste sunt rugati sa transmita urgent la social extras de cont din care sa reiasa ca sunt titularii contului.

Se vor trimite obligatoriu (in textul mailului sau inscris pe extrasul de cont):

  • CNP-ul (daca nu este trecut pe extras);
  • facultatea și anul de studiu

Data limita de trimitere a extraselor de cont: 27.11.2020
adresa mail: mgherghe.iaim@yahoo.com

Nu vor mai trimite extrase de cont studentii care beneficiaza de bursa sociala si care au depus deja extras de cont.

30 septembrie 2020

Perioadele de depunere (transmitere) a documentelor necesare pentru obtinerea bursei sociale sunt:

Bursa medicala: 05-30 octombrie 2020

Pentru vizarea certificatelor medicale se va respecta una din cele 2 variante:

  1. Studenti care au deja fisa medicala la cabinet;
  2. Studenti care nu au fisa medicala la cabinet

Cabinet medical: camin C1 - Tei, Bd. Lacul Tei nr. 118 A, sector 2, parter, cam. 16
Doctor medicina generala : Robciuc Ruxandra
Program consultatii : de luni pana vineri 09.00 - 14.00
Tel.: 021 313 8249
Email : ruxiciuc@yahoo.com

Bursa sociala dupa venit, orfani: 16-30 octombrie 2020

25 septembrie 2020

Vizare certificate medicale – necesare obtinerii bursei sociale – medicala

In legatura cu modalitatea de vizare a certificatelor medicale pentru obtinerea burselor sociale pe motive medicale, exista doua categorii de studenti:

1. Studentii care au deja fisa medicala intocmita (cei care au fost macar o data la cabinet si carora li s-a facut examenul medical) din anii precedenti - pot trimite certificatul medical format A5 (cu diagnostic complet, semnatura si parafa medicului specialist, cu timbru fiscal aplicat) pe mail, impreuna cu documentele medicale care sustin diagnosticul.

Certificatul va fi vizat de cabinetul medical – d-na dr. Robciuc Ruxandra. Acesta va fi retransmis de cabinetul medical, pe mail atat studentului cat si la Biroul social al universitatii.

2. Studentii care nu au fisa medicala la cabinet (studenti an I, studenti ani mai mari diagnosticati recent) vor trebui sa se prezinte la cabinetul medical pentru intocmirea fisei de observatie .

Studentul va aduce la cabinetul medical:

  • copie CI/BI
  • copie carnet de student/adeverinta de student;
  • certificatul medical A5 si documentele medicale care sustin diagnosticul.

Dupa luarea acestora in evidenta cabinetului medical certificatul va fi vizat de d-na dr. Robciuc Ruxandra si retransmis la Biroul social al universitatii

20 iulie 2020

Studentii care solicita burse sociale in anul universitar 2020 - 2021 se vor informa din documentatia atasata de actele care le sunt necesare intocmirii dosarului de bursa sociala.

Dosarul (care va include toate documentele justificative) va fi depus numai online, la registratura UAUIM, pe adresa: registratura@uauim.ro, in luna octombrie.

Toate documentele trimise de studenti vor fi confirmate de primire de catre biroul social.

Necesitatea prezentarii unor documente lipsa din dosar, sau unele clarificari la actele depuse, va fi comunicata individual fiecarui student solicitant al unei burse sociale, de catre biroul social.

Prezentarea unor documente (care se dovedesc a fi false), in scopul obtinerii bursei sociale, atrage restituirea bursei incasata necuvenit, raspunderea penala si implicit exmatricularea studentului.

Perioada depunerii acestor dosare: luna octombrie 2020.

Cererea pt. obtinerea unei burse sociale, se descarca de mai jos.

In cazul solicitarii unei burse sociale pe motiv medical, obligatoriu se va prezenta formularul „Certificat medical -- format A5” completat de unitatile sanitare abilitate in elaborarea unui astfel de certificat.

Informatii suplimentare referitoare la obtinerea bursei sociale, se pot solicita on line la biroul social - mgherghe.iaim@yahoo.com

Orar – toate facultățile
ORAR Sem1.20-21 - v4_1118.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/