Bursa Mendrisio

Publicat 29 iunie 2020, actualizat 6 iulie 2020
6 iulie 2020

Rezultatele concursului de selecție a bursierului UAUIM la Mendrisio

Biroul de relații academice internaționale din cadrul UAUIM susținut de Departamentul Bazele Proiectării de Arhitectură anunță rezultatele concursul de selecție a bursierului UAUIM la Mendrisio, Universitatea Elveției Italiene, Facultatea de Arhitectură

Selecția a constat în două probe:

 1. Limbă străină, eliminatoriu – 30.06.2020 și
 2. Interviu în baza portofoliului de lucrări – 06.06.2020

În data de 6 iulie 2020 începând cu ora 9.00 AM la interviu s-au prezentat 6 candidați.

Comisia Probei 2 alcătuită din 5 membri:

 • Melania DULĂMEA - Director al Departamentului Bazele Proiectării de Arhitectură
 • Francoise PAMFIL - Coordonator Relații Academice Internaționale - Curator Bursă Mendrisio
 • Anamaria CRIȘAN, Maria ENACHE, Bogdan FEZI – membri ai comisiei de selecție, șefi de atelier anul 1

a evaluat portofoliile depuse, prezentarea proiectelor și a lucrărilor personale, răspunsurile la întrebări și gândirea fiecărui student arhitect meritoriu din cei care s-au prezentat în examen.

Rezultatele selecției sunt următoarele:

Locul Nume și prenume student Grupa
1. Pandele I.A. Irina Mihaela 13
2. Ursea S. Alexandra Irina 15
3. Badiu V.Vlad 19
4. Istrate O.R. Andreea-Elena 15
5. Pârvulescu I.A. Ana-Maria 15

Astfel Pandele I.A. Irina Mihaela dobândește calitatea de BURSIER UAUIM la MENDRISIO.

Departamentul Bazele Proiectării de Arhitectură adresează felicitări studenților înscriși în concurs, echipei de atelier, colegilor de grupă și de an.

29 iunie 2020

Biroul de relații academice internaționale din cadrul UAUIM anunță concursul de selecție a bursierului UAUIM la Mendrisio, Universitatea Elveției Italiene, Facultatea de Arhitectură.

Studenții eligibili sunt următorii:

 1. Badiu V. Vlad
 2. Burulea-Dragos G. Adelina
 3. Caragață N. Gabriela-Mihaela
 4. Istrate O. R. Andreea-Elena
 5. Marin L.V. Adelina-Adriana
 6. Onea I. Ioan-Radu
 7. Pandele M. Irina Mihaela
 8. Pârvulescu I.A. Ana-Maria
 9. Petrăreanu D. Karla-Maria
 10. Sorescu I.B. Iulia-Ștefania
 11. Toma D. Răzvan Marin
 12. Ursea S. Alexandra-Irina
 13. Vișoiu C-C. Maria-Luiza
 14. Vlaiculescu B-A. Ana

Eligibilitate

Primii 14 studenți absolvenți ai anului 1 de studiu din Facultatea de Arhitectură a UAUIM, integraliști, cu mediile la proiectare peste nota de 9.15, sunt invitați să participe la concursul de selecție ce constă în două probe:

 1. examenul de limbă străină - 30 iunie 2020, 9.30 + 13.00
 2. interviul în baza portofoliului de lucrări – 6 iulie 2020, 9.00 – 13.30

Proba 1 de limbă străină

 • Se desfășoară în două formate scris și oral
 • Proba scrisă este în limba Engleză
 • Proba orală se poate desfășura - prin opțiunea exprimată de studenții nominalizați până în data de 29 iunie la ora 14.00 – și în limba italiană.
 • Examenul de limbă străină este eliminator și
 • se evaluează cu admis – respins
 • rezultatele se vor semna olograf și se transmit în formatul unui proces verbal, prin email, la departamentul Bazele Proiectării de Arhitectură

Comisia probei 1 pentru evaluarea și – sau echivalearea competențelor de limbă străină este alcătuită din:

Prof. Magda Teodorescu și Prof. Renata Nicolaescu

Proba 2 Interviu pe baza portofoliului de lucrări

2.a. Portofoliu

În perioada 1- 5 iulie 2020 studenții nominalizați pentru Bursa Mendrisio, absolvenți UAUIM, Facultatea de Arhitectură cu media la proiectare peste 9.15 care au fost declarați admiși în urma examenului de limbă străină își vor Încărca protofoliul în drive-ul pus la dispoziție de UAUIM a cărei adresă o găsiți mai sus.

Fiecare student va crea în folder-ul portofolii un folder personal, salvat cu denumirea Nume_PrenumeStudent, numerotând planșele încărcate de la 1 la n în ordinea dorită a prezentării acestora. Recomandăm formatele jpeg sau în mod excepțional pdf. Fișierele încărcate nu vor depăși 5 MB – student.

2.b. Interviu

Interviul se defășoară online, în data de 6 iulie 2020, începând cu ora 9.00 AM. Studenții se vor conecta – pe rând - la sesiunea Zoom cu datele de mai jos. Fiecare student se va identifica în fața comisiei aducând în fața camerei carnetul de student UAUIM.

Comisia probei 2 este alcătuită din următorii arhitecți care fac parte din personalul academic UAUIM:

 • Melania Dulămea - director al departamentului Bazele Proiectării de Arhitectură
 • Françoise Pamfil - coordonator relații academice internaționale - Curator Bursă Mendrisio
 • Anamaria Crișan, Maria Enache, Bogdan Fezi – membri ai comisiei de selecție, șefi de atelier anul 1.