UAUIMAnunțuriBudacu Task Force – Workshop interdisciplinar, 21 iulie - 4 august 2014

Budacu Task Force – Workshop interdisciplinar, 21 iulie - 4 august 2014

8 iulie 2014

Oameni.Idei.Expertiza.Voluntariat

Budacu task force este o invitatie dar si o provocare adresata societatii civile, studentilor si specialistilor din mediul universitar, academic sau privat, de a participa voluntar la construirea unui model de dezvoltare dedicat zonelor montane si patrimoniului natural.

Succesul acestei initiative consta in sustinerea creativitatii si promovarea expertizei, a oamenilor ale caror idei si viziune pot desena viitorul, cat si a oamenilor a caror expertiza poate transpune ideile in practica.

Revitalizarea

Trebuie fructificat faptul ca zona nu a intrat in sfera de interese care s-au manifestat in ultimii ani. Absenta investitiilor, care are efecte grave in ceea ce priveste standardul de viata al locuitorilor, a condus la prezervarea cadrului natural.

Aceasta resursa trebuie protejata si pusa in valoare intr-o dezvoltare sustenabila, ca suport al activitatilor umane - motoare ale dinamicii economice si sociale. Ideile si initiativele inovative vor fi premisele dezvoltarii, in aceeasi masura ca protejarea patrimoniului natural si cultural.

Totodata, trebuie inteles ca beneficiarii acestui demers sunt oamenii. Strategia de dezvoltare va trebui sa cosolideze co-existenta in interiorul comunitatilor locale si sa incurajeze spiritul de intiativa.

Obiectiv general

Pornind de la necesitatea identificarii si rezolvarii problemelor din zonele montane ale Romaniei, actiunea are ca scop identificarea resurselor, valorilor locale, conditiilor geoclimatice si pedologice ale zonei, urmand a se studia posibilitatile de valorificare si de utilizare eficienta a acestora.

Fiecare grup de studiu, structurat pe baza specializarii membrilor, va desfasura activitati de cercetare, documentare si emitere de solutii viabile, care sa contribuie la punerea in valoare a zonei de interes.

Finalizarea activitatilor va consta in conceperea unor strategii si solutii de dezvoltare durabila a zonei rurale aferente masivului montan Budacu, de pe teritoriul comunelor Borca si Brosteni, de catre un colectiv multidisciplinar, si in realizarea unui ghid pentru punerea in valoare a elementelor comune si specifice ale zonelor montane.

Aceste studii vor sta la baza intocmirii unui Plan de Amenajare Teritoriala Zonala (PATZ), in concordanta cu propunerile emise, si a unui Plan Integrat de Dezvoltare Rurala Montana, care va cuprinde toate proiectele publice, public-private sau private ce urmeaza a se intocmi, depune si dezvolta pe baza programelor europene de finantare, astfel incit, in 2020, arealul Budacu sa constituie efectiv un model de succes.

Pentru detalii accesati www.budacu.com/