UAUIMAnunțuriConcurs Național pentru selecționarea proiectelor ce vor reprezenta România la Bienala de Arhitectură de la Veneția
Concurs național pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 13-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia

Va reamintim ca inscrierea si predarea documentatiilor se va face la sediul Uniunii Arhitectilor din Romania, Str. Jean Louis Calderon nr.48, sector 2, cod 020038, Bucuresti, in data de 23 aprilie 2012 pana la cel tarziu ora 17.00.

Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentațiilor la sediul Uniunii Arhitecților din România din strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, București, sau prin transmiterea acestora prin poștă la aceeași adresă. Documentațiile transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerințele impuse de organizatori sau cele care vor ajunge la U.A.R. la o dată ulterioară datei de 23 aprilie (ora 17:00), indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

Regulament de organizare

I. Dispoziții generale

1. Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român și Uniunea Arhitecților din România lansează concursul pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 13-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, denumit în continuare Concursul.

2. În anul 2012, proiectele care vor reprezenta România la cea de-a 13-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala, la secțiunea Participări Naționale, se vor realiza în două spații expoziționale: Pavilionul României din Giardini della Biennale și Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția.

3. Comisarul participării României la Bienală este doamna Monica Morariu din partea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, iar vicecomisari sunt domnii: Alexandru Damian, din partea Ministerului Afacerilor Externe și a Institutului Cultural Român, și Bogdan Tofan, din partea Uniunii Arhitecților din România.

4. Scopul fundamental care generează și guvernează organizarea Concursului îl reprezintă asigurarea, prin confruntare profesională, a unei înalte calități a participării României la cea de-a 13-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură - la Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala.

5. În vederea îndeplinirii scopului Concursului vor fi constituite o Comisie de selecție și o Comisie de soluționare a contestațiilor. Componența Comisiilor, precum și regulamentele de organizare și funcționare ale acestora vor fi stabilite prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.

6. Datele de desfășurare a Bienalei sunt:

II. Temă

Tema BienaleiCommon Ground – lansată de curatorul acestei ediții, dl. David Chipperfield, pune accent pe lucrurile care sunt comune tuturor arhitecților, de la condițiile în care este practicată arhitectura, la influențele, istoriile și afinitățile care le contextualizează profesia. Common Ground se referă, de asemenea, la suprafețele dintre clădiri, la spațiul urban și la contribuția pe care o poate aduce arhitectura în a defini terenul comun al orașului, interogând în profunzime semnificația spațiilor create de arhitectură: spațiul politic, social și public din care arhitectura face parte. Conceptul curatorial încurajează folosirea oricărui mijloc posibil pentru a vorbi despre fundamentele profesiei, subliniind importanța viitorului acestei arte, din punctul de vedere al relației dintre marii arhitecți și generațiile tinere care se raportează la aceștia.

III. Condițiile de participare la Concurs

1. Concursul pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la Bienală, este un concurs public de creație, deschis participării autorilor individuali sau reuniți în grupuri ori organizații neguvernamentale de profil.

2. Prin participarea la Concurs se presupune că persoanele fizice sau juridice care propun un proiect au calitatea de autor, în sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, cu posibilitatea ca, în situația în care proiectul propus va fi selectat, să stabilească, împreună cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național (pentru Pavilionul României din Giardini della Biennale), respectiv Institutul Cultural Român (pentru Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția), condițiile de realizare a acestuia.

3. Participanții au dreptul de a pune organizatorilor întrebări sau a cere lămuriri cu privire la tema și regulamentul concursului la secretariatul acestuia - Uniunea Arhitecților din România - strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, 020038, București; mail: uar_contact@yahoo.com, precum și la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național – Compartiment Monumente de For Public și Arhitectură Contemporană (Bd. Unirii nr. 22, sector 3, 030833, București; tel: 021.222.32.13, mail: cmfpac.mccpn@gmail.com) sau la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția (Cannaregio 2214, 30121 Venezia, Italia; tel. 0039 041 5242309, mail: istiorga@tin.it).

4. Pentru păstrarea anonimatului, toate documentele solicitate concurenților vor purta un simbol de identificare format din două litere și cinci cifre înscrise într-un dreptunghi de 5x3 cm în colțul din dreapta sus al fiecărui document. Acest simbol va fi acoperit cu hârtie neagră netransparentă pe ambele fețe ale planșelor și pieselor scrise, prin lipire pe contur. Se va specifica pe ambalajul proiectului titlul acestuia. Pentru identificarea participanților, aceștia vor trimite organizatorilor, ambalat în același colet cu proiectul, formularul de înscriere într-un plic alb sigilat. Pe plic se va aplica același simbol, de data aceasta neacoperit. Aceste plicuri vor fi strânse de secretariatul concursului și vor fi puse la dispoziția Comisiei de selecție doar după selectarea proiectului câștigător.

5. Nu pot participa la Concurs, direct sau indirect, persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, membrii Comisiei de selecție și cei ai Comisiei de soluționare a contestațiilor sau membrii familiilor acestora, până la gradul al doilea, inclusiv. Membrii Comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în Concurs.

6. Proiectele depuse nu pot fi făcute publice de către autori decât după finalizarea procedurii de selectare și anunțarea proiectelor câștigătoare. În caz contrar, participantul va fi eliminat din Concurs.

IV. Desfășurarea Concursului, modalități de înscriere și examinare, contestații

1. Participanții pot depune documentații pentru spațiul Pavilionului României din Giardini della Biennale sau pentru spațiul Noii Galerii a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția (sau pentru amândouă), cu menționarea, pe formularul de înscriere și pe ambalajul proiectului, a spațiului pentru care este realizat proiectul.

2. Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentațiilor la sediul Uniunii Arhitecților din România din strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, București, sau prin transmiterea acestora prin poștă la aceeași adresă. Documentațiile transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerințele impuse de organizatori sau cele care vor ajunge la U.A.R. la o dată ulterioară datei de 23 aprilie (ora 1700), indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

3. Documentațiile depuse trebuie să cuprindă obligatoriu:

 1. Formularul de înscriere (Anexa A);
 2. Conceptul proiectului propus: susținerea teoretică a felului în care vor fi reprezentate arhitectura și cultura românească în contextul Bienalei și modul de încadrare în tema Bienalei – text format A4, maxim 3 pagini;
 3. Două planșe (format A2) care să cuprindă prezentarea proiectului: scheme de concept, perspective, vederi, schițe, planuri, secțiuni (minim două: longitudinală și transversală); pentru Pavilionul României din Giardini della Biennale planșele se vor prezenta la scara 1:100, iar pentru Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția acestea se vor prezenta la scara 1:50;
 4. Descrierea tehnică a proiectului; în selectarea materialelor se va ține cont de caracterul expoziției și al spațiului expozițional, posibilități de transport, montarea și demontarea expoziție (text format A4, font Arial, marimea 12 – max. 2 pagini);
 5. Deviz estimativ necesar implementării proiectului; în realizarea devizului se vor lua în considerare următoarele cheltuieli obligatorii (pentru lămuriri privind costurile specifice organizării proiectelor la Veneția, autorii se pot adresa Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, la coordonatele menționate mai sus):
  1. producția lucrărilor
  2. organizarea vernisajului;
  3. transportul expoziției (dus-întors), instalarea și demontarea acesteia, inclusiv operațiunile de neutralizare a spațiului după strângerea expoziției;
  4. modificări temporare ale spațiului expozițional (dacă este cazul), care să nu afecteze integritatea acestuia;
  5. echipamente multimedia (dacă este cazul);
  6. design grafic, traducere, tipărire și diseminare materiale promoționale : catalog (pentru proiectul organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale; catalogul proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția va fi finanțat de Institutul Cultural Român potrivit Cap.VI, art.3), invitații, broșuri, CD/DVD-uri ș.a.);
  7. remunerarea echipei de proiect și a colaboratorilor;
  8. comunicare și PR;
  9. prestări servicii;
  10. cazarea membrilor echipei și a operatorilor de pavilion (care nu pot fi găzduiți în spațiile locative ale Institutului Român de Cultură și ercetare Umanistică de la Veneția, în conformitate cu Cap. VI.4);
  11. transportul membrilor echipei;
  12. transportul (dus-întors) și cazarea operatorilor de pavilion (pe toată perioada Bienalei) și remunerarea acestora;
  13. fotografierea expoziției
  14. organizarea evenimentelor/acțiunilor care se vor desfășura în spațiul expozițional pe parcursul Bienalei (dacă este cazul)
 6. Prezentarea partenerilor/colaboratorilor implicați în proiect (dacă este cazul);
 7. Prezentarea evenimentelor/acțiunilor care vor avea loc în spațiul expozițional pe parcursul Bienalei (dacă este cazul).
 8. Prezentarea strategiei de promovare a proiectului

4. Opțional, se pot prezenta simulări 3D sau/și fotografii ale machetei, precum și alte detalieri asupra conceptului expozițional (scara 1:20 – 1:10).

5. În elaborarea bugetului proiectului care va fi expus în spațiul Pavilionului României din Giardini della Biennale, se vor lua în considerare și cheltuielile prevăzute în Anexa B , parte integrantă a prezentului regulament.

6. În situația în care bugetul proiectului depășește sumele alocate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, respectiv Institutul Cultural Român (în funcție de spațiul expozițional ales), este obligatorie menționarea cofinanțatorilor.

7. Toate documentele scrise vor fi redactate obligatoriu în limba română și în limba engleză. În situația în care Comisia va constata că există diferențe între cele două texte, cel în limba română va fi luat în considerare.

8. Formatele acceptate pentru documentele depuse și în format electronic (opțional) sunt: .doc, .pdf, .jpg, .avi, .dwg, .tiff, .mp3, .mp4. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea vizionării documentelor transmise în alt format.

9. Calendarul desfășurării Concursului este următorul:

10. Comisia de selecție a Concursului, menționată la Cap.I, art.5, formată din doi specialiști din străinătate propuși de Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Cultural Român doi specialiști români propuși de Uniunii Arhitecților din România, comisarul și cei doi vicecomisari ai României la Bienală, va analiza documentațiile înscrise la Concurs și va desemna câștigătorii având în vedere următoarele criterii:

 1. conceptul inovator al proiectului și sustenabilitatea acestuia în contextul general al Bienalei (originalitatea proiectului; analiza proiectului în contextul participărilor naționale și internaționale în cadrul edițiilor anterioare ale Bienalei);
 2. capacitatea prezumtivă a autorului/-ilor de a realiza și promova un proiect de o asemenea anvergură (măsura în care proiectul dă dovadă de o construcție fundamentată și logică);
 3. înscrierea în cadrul temei și a direcțiilor generale trasate de organizatori;
 4. fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică și încadrarea în bugetul estimat (raportul între costurile estimate și rezultatele așteptate; relevanța/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului);

11. Membrii Comisiei de selecție, cu excepția comisarului și a vicecomisarilor, vor acorda, pentru criteriile stabilite la pct. 10, punctaje astfel: pentru criteriile prevăzute la lit. a) și d) se va acorda un punctaj de la 0 la 30, iar pentru criteriile prevăzute la lit. b) și c), se va acorda un punctaj de la 0 la 20.

12. Comisarul și vicecomisarii vor acorda, pentru criteriul prevăzut la pct. 10, lit. d), un punctaj de la 0 la 30.

13. Lista propunerilor prezentate, punctajele obținute și proiectele declarate câștigătoare, cu motivarea alegerii acestora, vor fi făcute publice, la finalul procedurii de selectare, pe paginile de internet ale Uniunii Arhitecților din România (www.uniuneaarhitectilor.ro), Ministerului Culturii și Patrimoniului Național (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) și Institutului Cultural Român (www.icr.ro).

14. În ordinea punctajelor obținute (indiferent de spațiul expozițional pentru care se aplică), Uniunea Arhitecților din România va acorda următoarele premii: un premiu I în valoare de 2000 euro, un premiu II în valoare de 1500 euro, un premiu III în valoare de 1000 euro și două mențiuni în valoare de 750 euro (premiile se vor acorda în lei, la cursul B.N.R. din data atribuirii).

15. Participanții la Concurs pot depune contestații, numai în ceea ce privește modul în care au fost respectate prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Concursului, la sediul Uniunii Arhitecților din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, București, în termen de trei zile lucrătoare de la data comunicării publice a rezultatului. Acestea vor fi analizate și soluționate în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor, de către o Comisie de soluționare a contestațiilor, formată din 3 membri desemnați de instituțiile organizatoare.

V. Responsabilitățile câștigătorilor

1. Echipele proiectelor declarate câștigătoare vor avea următoarele responsabilități:

 1. realizarea proiectului expozițional în condiții de calitate artistică și tehnică corespunzătoare, exercitându-și cu profesionalism și responsabilitate totalitatea capacităților creatoare;
 2. realizarea materialelor de prezentare a expoziției pentru catalogul general al Bienalei și transmiterea acestora în timp util organizatorilor;
 3. realizarea materialelor promoționale, prin consultare cu părțile implicate în organizarea evenimentului; materialele pot fi comune pentru ambele expoziții (din Pavilionul României din Giardini della Biennale și din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția);
 4. prezentarea adecvată a proiectelor în cadrul cataloagelor:
  • catalogul proiectului organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale va fi realizat de către echipa câștigătoare, cu aprobarea comisarului și vicecomisarului desemnat de Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Cultural Român;
  • catalogul proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția va fi realizat sub forma unui număr soecial al publicației Quaderni della Casa Romena di Venezia. Autorii proiectului vor respecta normele cu privire la elaborarea catalogului care vor fi comunicate de către comisar și vicecomisarul desemnat de Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Cultural Român, precum și a regulilor de redactare a publicației științifice Quaderni della Casa Romena di Venezia;
 5. promovarea evenimentului în presa românească și internațională, cu sprijinul părților implicate în organizarea evenimentului;
 6. respectarea condițiilor contractului pe care îl vor încheia cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național (pentru expoziția din Pavilionul României din Giardini di Castello), respectiv cu Institutul Cultural Român (pentru expoziția din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția) pentru materializarea conceptului expozițional;
 7. realizarea rapoartelor necesare către comisar și vicecomisari, în situația în care se solicită acest lucru;
 8. realizarea rapoartelor intermediare și finale către finanțator;
 9. reprezentarea țării în cadrul evenimentelor organizate pe parcursul Bienalei;
 10. întocmirea dosarului de presă al expoziției;
 11. asigurarea, din suma încasată, potrivit contractului încheiat cu finanțatorul, a plății cheltuielilor generate de realizarea proiectului, inclusiv cele de neutralizare a spațiului expozițional;
 12. realizarea proiectului expozițional astfel încât să nu afecteze integritatea spațiului în care va fi expus;
 13. cooptarea de cofinanțări, în situația în care bugetul proiectului depășește sumele alocate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, respectiv Institutul Cultural Român.

VI. Modalități de finanțare

1. Ministerul Culturii și Patrimoniului Național va asigura, în limita sumei de 650.000 lei brut, finanțarea proiectului organizat în Pavilionul României din Giardini della Biennale.

2. Institutul Cultural Român va asigura, în limita în limita sumei de 148.000 lei brut, finanțarea proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția.

3. Institutul Cultural Român (prin Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția) va asigura, din bugetul propriu, finanțarea tipăririi catalogului proiectului organizat în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, sub forma unui număr special al publicației Quaderni della Casa Romena di Venezia.

4. Ministerul Afacerilor Externe va depune dilingențele pentru asigurarea spațiilor locative la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția pentru patru membri ai echipei proiectului din Pavilionul României (inclusiv operatori de pavilion) și pentru trei membri ai echipei proiectului din Noua Galerie (inclusiv operatori de pavilion). Spațiile locative vor fi puse la dispoziție pe întreaga durată a Bienalei, cât și pe durata unei luni înainte de deschiderea oficială a Bienalei și pe durata a două săptămâni după încheierea acesteia.