UAUIMAnunțuriAnunț de recrutare și selecție pentru proiectul „Arhitecții Inovării”

Anunț de recrutare și selecție pentru proiectul „Arhitecții Inovării”

Publicat 15 iunie 2023, actualizat 22 iunie 2023
22 iunie 2023

Comisia de recrutare și selecție, constituită în baza Deciziei Rectorului nr. 02/10.02.2022, s-a întrunit astăzi, 22.06.2023, la ora 11:00. În urma interviului, comisia a decis rezultatele finale din Procesul Verbal alăturat.

Procesul de recrutare și selecție s-a desfășurat cu respectarea condițiilor din cadrul Procedurii operaționale privind recrutarea și selecția personalului în vederea angajării în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, a legislației specifice în vigoare, a prevederilor din Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice, precum și a prevederilor contractului de finanțare al proiectului.

Contestațiile pot fi depuse la registratura universității până la data de 26.06.2023, ora 16:00.

Candidații declarați admiși vor putea ocupa posturile numai după validarea lor de către finanțator.

Proces-verbal de consemnare a rezultatelor finale ale procesului de recrutare si selectie.pdf

21 iunie 2023

În cadrul Proiectului „Arhitecții Inovării” (POCU/829/6/13/142130) au fost scoase la concurs posturi în afara organigramei UAUIM, conform procedurii Operaționale 04.017, etapa a treia de selecție.

Conform calendarului procedurii, a fost depus la Registratura UAUIM 1 dosar de concurs. Acesta a fost evaluat și au fost considerată eligibilă de către comisia de recrutare și selecție, pentru postul la care au aplicat, d-na Sindie Mariana. Candidatul declarat admis în urma interviului va fi validat de finanțator, care va solicita documente suplimentare care să ateste îndeplinirea condițiilor minime de experiență profesională stabilită pentru poziția pentru care se candidează (copii contracte de muncă, extrase Revisal, fișe post, adeverințe/recomandări etc).

Candidatul se va prezenta la un scurt interviu ce se va desfășura fizic, la Decanatul Facultății de Arhitectură, joi, 22 iunie, ora 11:00.

Vă dorim mult succes!

15 iunie 2023

Proiectul „Arhitecții Inovării” (POCU/829/6/13/142130) este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman în cadrul liniei de finanțare „Innotech Student”.

Proiectul este implementat de fonduri-structurale.ro (Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG) în calitate de Beneficiar împreună cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și Asociația Nod Makerspace în calitate de parteneri.

Arhitecții Inovării are o durată de 24 de luni, implementându-se în perioada 31 decembrie 2021 – 30 decembrie 2023.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 9.686.360,68 lei, din care 9.582.301,99 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă, iar 104.058,69 lei contribuția proprie eligibilă a Beneficiarului și Partenerilor.

În cadrul proiectului sunt scoase la concurs posturile conform Listei posturilor în afara organigramei UAUIM scoase la concurs in vederea derularii proiectului "arhitectii inovării (POCU/829/6/13/142130), întocmită conform Anexei nr. 1 la procedura Operațională 04.017, conform căreia se organizează prezentul concurs.

Lista posturi scoase la concurs.pdf

Numărul și denumirea posturilor, perioada de angajare și durata muncii, condițiile de ocupare a postului sunt specificate în cuprinsul listei.

Calendarul desfășurării procesului de recrutare și selecție este:

Candidații declarați admiși vor fi validați de finanțator.

Dosarele candidaților se vor depune la Registratura universității până pe 21.06.2023, ora 14:00 și vor conține cel puțin: