Licitație publică în vederea închirierii unui spațiu

12 iulie 2017

In data de 01.08.2017 ora 11.00. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU”, str. Academiei, nr. 18-20, sector 1, organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii urmatorului spatiu:

Caietul de sarcini se poate ridica de la Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, din str. Academei, nr. 18-20, Bucuresti, birou Achizitii Publice, telefon 021.3077.121, in urma unei solicitari scrise.

Ofertele in vederea inchirierii spatiului se vor depune pana in data de 31.07.2017 ora 11.00, la Registratura UAUIM, cu scrisoare de inaintare.

Director general administrativ
Ing. Ion Cernea