Informații privind anul universitar 2020-2021

31 iulie 2020

În atenția comunității academice UAUIM

Impactul pandemiei COVID-19, informațiile privind evoluția acesteia precum și prevederile ultimelor acte normative impun adaptări ale cadrului desfășurării activității didactice.

Acestea reflectă preocuparea UAUIM pentru sănătatea personală a studenților și profesorilor, precum și pentru asigurarea calității actului didactic.

Astfel:

Deschiderea anului universitar 2020-2021 va avea loc în data de 1 octombrie 2020, activitățile didactice urmând să se desfășoare din data de 5 octombrie 2020.

Pe parcursul semestrului I, activitatea didactică, la toate programele de studii ale UAUIM, se va desfășura în sistem mixt (parțial on-line, parțial în sediile UAUIM din București și Sibiu). Excepție vor face programele de master ale Facultății de Urbanism și programele de studii de doctorat unde activitatea se va desfășura exclusiv on-line.

Activitățile de curs, pentru toți anii de studii, se vor desfășura exclusiv on-line.

Seminariile și lucrările practice se vor desfășura in sistem mixt funcție de specificul disciplinelor și activităților.

Atelierul de proiectare se va desfășura după cum urmează:

Accesul studenților și cadrelor didactice în universitate se va face cu respectarea măsurilor de siguranță impuse de legislația în vigoare.

Eventualele modificari ale cadrului desfășurării activității didactice pentru semestrul al II lea, in raport cu semestrul I, vor fi anunțate, dupa caz, in timp util.

În funcție de evoluția pandemiei și a măsurilor impuse de autorități, prezentele măsuri pot suferi modificări care vor fi publicate pe site-ul UAUIM.

Consiliul de administratie al UAUIM