UAUIMAnunțuriAdmitere la secția „Urbanism și Administrarea Teritoriului” - Sibiu

Admitere la secția „Urbanism și Administrarea Teritoriului” - Sibiu

17 septembrie 2012

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti, prin FACULTATEA DE URBANISM, anunta organizarea concursului de admitere la Sibiu, in data de 24 septembrie 2012, la specializarea: Urbanism si Administrarea Teritoriului, acreditata ARACIS.

Desfasurat ca program de licenta de 3 ani (180 credite), cu posibilitatea completarii programului de licenta de 4 ani si urmarea ulterioara a unui master de 2 ani in programul Urbanism si Politici Publice, programul desfasurat la Sibiu incepand cu anul 2012 in cadrul Facultatii de Urbanism a UAUIM, este acreditat ARACIS si are scoase la concurs 30 de locuri (15 subventionate + 15 cu taxa) si vizeaza formarea de specialisti in domeniul urbanismului, pentru a lucra in administratia locala (primarii, consilii judetene), administratia centrala (ministere, organizatii guvernamentale) sau in institutii private (birouri de urbanism) axate pe planificare, dezvoltare urbana si teritoriala, fonduri europene si gestiunea dezvoltarii teritoriului, politici de coeziune teritoriala, etc.

INSCRIEREA va avea loc in data de 18 – 22 septembrie, intre orele 10-14, la Sibiu, in sediul UAUIM din Piata Mica.

ADMITEREA va consta intr-o proba unica ce va testa cunostintele de cultura generala, creativitate si logica ale candidatului, prin care se urmareste testarea următoarelor calităti ale candidatilor:

ACTELE necesare sunt urmatoarele:

  1. fisa de înscriere gata completată de candidat: FISA_INSCRIERE_UAUIM_2012.pdf.
  2. diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizată; absolvenŃii de liceu care au sustinut bacalaureatul în anul 2012 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinte tip din care să rezulte media generală de la examenul de bacalaureat si mediile obtinute în anii de liceu. Toti candidatii declarati admisi au obligatia să depună diploma de bacalaureat în original, la secretariat la data înmatriculării în anul I din anul universitar 2012 – 2013. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finantat prin granturi de studii.
  3. foaia matricolă în original sau în copie legalizată;
  4. certificat de nastere în copie legalizată;
  5. copie după actul de identitate;
  6. adeverintă medicală tip M.S.-18.1.1. eliberată de cabinetele scolare sau de către medical de familie;
  7. câte două fotografii tip buletin de identitate
  8. acte doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părintilor - în cazul celor orfani de ambii părinti, adeverinte de la casa de copii, în cazul celor aflati în această situatie, copie legalizată a certificatului de deces al părintelui erou-martir al Revolutiei din decembrie1989, adeverinte de venituri ale părintilor sau sustinătorilor legali ori după caz ale candidatilor), numai pentru acei candidati care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere si numai când acestia îndeplinesc conditiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă;
  9. acte doveditoare privind ocupatia părintilor (activi sau pensionari) pentru copiii personalului didactic care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere; în conformitate cu legislatia în vigoare, un candidat poate beneficia de scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere doar o singura dată, pentru fiecare ciclu de studii universitare, în cadrul unei institutii de învătământ superior;
  10. diploma de absolvire a unei facultăti, în original sau adeverintă din care să rezulte acest lucru pentru cei ce se înscriu în vederea urmării unei alte facultăti, precum si precizarea regimului în care au absolvit prima facultate (subventionat sau cu taxă).

Informații suplimentare: www.uauim.ro/admitere/