Admitere arhitectură în limba engleză la UMFST Târgu Mureș

înscrieri 18-22 iulie 2021 – https://admitere.umfst.ro

12 iulie 2021

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș anunță organizarea concursului de admitere la programul de studii Arhitectură, organizat în limba engleză în sistem integrat de licență și master, având 360 de credite.

Programul este organizat în colaborare cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, care asigură cadre didactice de un înalt profesionalism.

Admiterea se organizează în două sesiuni – iulie 2021 și septembrie 2021 (admitere pentru locurile care nu s-au ocupat în sesiunea iulie).

Metodologie admitere UMFST arhitectura engleza.pdf

Detalii suplimentare: https://admitere.umfst.ro

Sesiunea I – iulie 2021

18 - 22 iulie 2021
înscrierea on-line a candidaților, trimiterea on-line a portofoliilor de lucrări personale și plata taxei de concurs. Fiecare candidat va primi o legitimație care va atesta înscrierea în concurs. Formula on-line implementată de UMFST va permite candidaților să vizualizeze în timp real date referitoare la situația înscrierilor.

23 iulie 2021
Afișarea listelor candidaților în ordinea numărului legitimației de concurs, repartiția candidaților în sălile de concurs precum și intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greșeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).

23 iulie 2021
Susținerea probei de competență lingvistică pentru limba engleză (ANEXA 4), evaluată cu calificativ Admis/Respins, conform calendarului stabilit.

26 iulie 2021
PROBA PRACTICĂ DE CONCURS

27 iulie 2021
Afișarea pe pagina web a UMFST și fizic, în spațiul de afișaj al universității a rezultatelor concursului de admitere.

27 - 28 iulie 2021, până la ora 14.00
Depunere on-line a contestațiilor.

28 iulie 2021, până la ora 18.00
Răspunsul la contestații pentru concursul de preselecție.

29 iulie 2021
Afișarea pe pagina web a UMFST și fizic, în spațiul de afișaj al universității a rezultatelor finale ale concursului de admitere.

29-30 iulie 2021, ora 15.00
Depunerea dosarelor fizice la decanatul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației.

Sesiunea II – septembrie 2021

1 - 9 septembrie 2021
înscrierea on-line a candidaților, trimiterea on-line a portofoliilor de lucrări personale și plata taxei de concurs. Fiecare candidat va primi o legitimație care va atesta înscrierea în concurs. Formula on-line implementată de UMFST va permite candidaților să vizualizeze în timp real date referitoare la situația înscrierilor.

9 septembrie 2021
Afișarea listelor candidaților în ordinea numărului legitimației de concurs, repartiția candidaților în sălile de concurs precum și intervalul de timp de acces în săli (eventualele omisiuni sau greșeli vor fi semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere).

10 septembrie 2021
Susținerea probei de competență lingvistică pentru limba engleză (ANEXA 4), evaluată cu calificativ Admis/Respins.

13 septembrie 2021
PROBA PRACTICĂ DE CONCURS

14 septembrie 2021
Afișarea pe pagina web a UMFST și fizic, în spațiul de afișaj al universității a rezultatelor concursului de admitere.

14 - 15 septembrie 2021, până la ora 14.00
Depunere on-line a contestațiilor.

15 septembrie 2021, până la ora 18.00
Răspunsul la contestații pentru concursul de admitere.

16 septembrie 2021
Afișarea pe pagina web a UMFST și fizic, în spațiul de afișaj al universității a rezultatelor finale ale concursului de admitere (pentru sesiunile I și II).

16-17 septembrie, ora 15.00
Depunerea dosarelor fizice la decanatul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației.