Admitere Mastere la Facultatea de Urbanism - septembrie 2012

17 septembrie 2012
Facultatea de Urbanism, din Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti, organizeaza concursuri de admitere pentru locurile ramase libere la urmatoarele Mastere (acreditate ARACIS si recunoscute de Registrul Urbanistilor din Romania, pentru acordarea dreptului de semnatura (cf. cu prevederile Regulamentului RUR):

Programul de doi ani al Masterelor* organizate de Facultatea de Urbanism, se adreseaza nu numai absolventilor de urbanism, peisagistica si arhitectura, ci si absolventilor din diferite domenii conexe, astfel incat sa se poata forma echipe multidisciplinare pentru cercetari si proiecte europene (geografie, constructii, drept, management, marketing, constructii, geografie, horticultura, silvicultura, economia mediului, stiinte politice si administratie publica, sociologie, psihologie, istorie, antropologie, etnografie, jurnalistica si comunicare)

* cu exceptia Masterului PROIECTARE URBANA, care se adreseaza doar arhitectilor si urbanistilor

Inscrierile au loc in perioada 17-18 septembrie 2012 – intre orele 9-16, iar examenul de admitere este pe data de 19 septembrie 2012, ora 10.

Tematica generala:

 1. Dezvoltare urbana durabila la scara orasului, teritoriului, peisajului
 2. Legislatie romaneasca si europeana in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului
 3. Principalele elemente caracteristice privind operatiunile urbane / teritoriale / peisagistice contemporane

Bibliografie:

 1. Charta de la Leipzig, 2007 – Leipzig Charter of Sustainable European Cities - http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
 2. Conventia Europeana a Peisajului, Florenta 2000 – The European Landscape Convention - www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Landscape/default_en.asp
 3. Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare - legeaz.net/legea-350-2001-amenajarea-teritoriului-urbanismul/ 

Înscrierea la concursul de admitere pentru anul I la programele de master (ciclul II) ale Facultatii de Urbanism a Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” Bucuresti se face la secretariatul de admitere pe baza unei cereri de înscriere în care candidatii vor completa sub responsabilitatea propriei semnaturi, toate datele solicitate. Candidatii sunt rugati sa vina cu fisa de înscriere gata completata.

Pentru programul de master Urbanism si Politici Publice, fisa de inscriere se descarca si se completeaza de pe site-ul www.politice.ro

Inscrierea la concurs se face pentru unul dintre programele de master anuntate, ca prima optiune si se vor consemna si urmatoarele optiuni, in functie de dorinta candidatului (utila in cazul epuizarii locurilor disponibile la prima optiune). Concursul se va desfasura in acelasi timp pentru toate specializarile, cu exceptia programului de master Urbanism si Politici Publice. 

La cererea de înscriere se anexeaza urmatoarele acte:

 1. diploma de licenta cu anexa de studii in original sau adeverinta corespunzatoare pentru licentiatii din ultima promotie (cu specificarea mediei de scolaritate si a mediei de la examenul de diploma)
 2. certificat de nastere în copie legalizată;
 3. copie dupa actul de identitate;
 4. câte trei fotografii tip buletin de identitate
 5. acte doveditoare (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor - în cazul celor orfani de ambii parinti, adeverinte de la casa de copii, în cazul celor aflati în această situatie, copie legalizata a certificatului de deces al parintelui erou-martir al Revolutiei din decembrie 1989, adeverinte de venituri ale parintilor sau sustinatorilor legali ori dupa caz ale candidatilor), numai pentru acei candidati care solicita scutirea de plata a taxelor de înscriere la concursul de admitere si numai când acestia îndeplinesc conditiile care le dau dreptul sa beneficieze de scutirea respectiva;
 6. acte doveditoare privind profesia parintilor (lucratori sau pensionari) pentru copiii personalului didactic care solicita scutirea de plata a taxelor de înscriere la concursul de admitere; cu mentiunea ca, în conformitate cu legislatia în vigoare, un candidat poate beneficia de scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere doar o singura data, pentru fiecare ciclu de studii universitare, în cadrul unei institutii de învatamânt superior;

La programul de master Proiectare Urbana nu sunt acceptati la inscriere decat licentiati in urbanism (240 credite) sau arhitectura (240 credite sau 360 credite). Candidatii la masterul Proiectare Urbana (urbanisti sau arhitecti) vor depune la inscriere si o mapa A3 cuprinzand trei proiecte reprezentative ale candidatului, elaborate pe parcursul scolaritatii licentei (dintre care minimum un proiect de urbanism). Evaluarea mapelor se va face de catre comisia de admitere inaintea sustinerii probei, si vor fi notate cu calificativul admis/respins. Rezultatele evaluarii mapelor vor fi afisate inaintea zilei se sustinere a probei de concurs.