Admitere la programele de master ale Facultății de Urbanism

11 septembrie 2023

În perioada 9-12 septembrie 2023 au loc înscrierile pentru admitere la programele de master ale Facultății de Urbanism din cadrul UAUIM.

Înscrierile se fac online la adresa https://admitere.uauim.ro/

Calendar

Locuri scoase la concurs, sesiunea septembrie 2023

Nr.crt. Programul de master Data examenului de admitere Nr. locuri buget Nr. locuri cetățeni etnie rromă Nr. locuri taxa Nr. total locuri Forma de înv.
1. Master Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională 15 septembrie 2023 5 - 20 25 Zi
2. Master Peisaj și Teritoriu 15 septembrie 2023 0 - 14 14 Zi
3. Master Mobilitate Urbană 15 septembrie 2023 0 - 16 16 Zi

Total

5 0 50 55 -

Locuri pentru românii de pretutindeni

Țara Nr. locuri fără plata taxelor de școlarizare dar cu bursă Nr. locuri fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă Nr. Total locuri
0 1 1