Admitere continuare studii licență Facultatea de Urbanism 2021-2022

În atenția absolvenților programului de studii Urbanism și Administrarea Teritoriului Sibiu

Publicat 17 septembrie 2021, actualizat 28 septembrie 2021
28 septembrie 2021

Rezultate admitere continuare studii.pdf

17 septembrie 2021

În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind activitatea profesională a studenților, Facultatea de Urbanism organizează examen de admitere pe baza unei selecții ce are în vedere evaluarea competențelor de specialitate, cu respectarea condițiilor de recunoaștere a creditelor stabilite prin Regulamentul privind transferul rezultatelor formative între programe de studii, și în limita cifrei de școlarizare aprobate prin Ordin de Ministru/ Hotărâre de Guvern pentru anul de studiu respectiv, candidații urmând să recupereze diferențele stabilite de către Comisia de Echivalare, conform procedurii specifice.

Studenții absolvenți ai ciclului I de licență al Facultății de Urbanism - Program Urbanism și Administrarea Teritoriului (180 ECTS- Sibiu), pot fi admiși la studii, la unul dintre programele Proiectare și Planificare Urbană sau Amenajarea și Planificarea Peisajului, la forma cu taxă și în limita locurilor disponibile conform cifrei de școlarizare maxime.

Portofoliul de admitere

Evaluarea competențelor de specialitate se face pe bază de portofoliu de lucrări personale, acesta reprezentând un singur document .pdf cuprinzând un număr de maxim 12 pagini /planșe (dintre care 1-2 pagini de text reprezentând un scurt rezumat explicativ al conținutului portofoliului) proporționale cu dimensiunile formatului A3, ilustrând proiecte sau extrase din proiectele reprezentative realizate pe durata studiilor de licență. Planșele ce compun portofoliul de lucrări personale vor fi scanate /fotografiate la o rezoluție optimă (min. 150 dpi). Dimensiunea portofoliului de lucrări personale transmis online nu va depăși 30 MB. Portofoliul va fi denumit sub forma: „Nume_Prenume”.

Calendar

20, 21, 22 septembrie 2021 Transmiterea cererilor de înscriere la adresa registratura@uauim.ro. În cererea de înscriere fiecare candidat va menționa adresa personală de email și numărul de telefon la care poate fi contactat
23 septembrie 2021 Transmiterea către fiecare candidat a instrucțiunilor de predare online a portofoliilor
24 septembrie 2021, în intervalul orar 9.30 – 12.30 Predarea online a portofoliilor
27 septembrie 2021 Evaluarea portofoliilor de către o comisie ad-hoc și comunicarea rezultatelor