Admitere continuare studii Facultatea de Urbanism 2023-2024

În atenția absolvenților programului de studii Urbanism și Administrarea Teritoriului Sibiu

Publicat 15 septembrie 2023, actualizat 26 septembrie 2023
26 septembrie 2023

Rezultate admitere continuare studii licenta FU.pdf

15 septembrie 2023

Procedura continuare studii urbanism 2023-2024.pdf

În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind activitatea profesională a studenților Facultății de Urbanism, în cursul lunii septembrie, Facultatea de Urbanism organizează examen de admitere pe baza unei selecții ce are în vedere evaluarea competențelor de specialitate, cu respectarea condițiilor de recunoaștere a creditelor stabilite prin Regulamentul privind transferul rezultatelor formative între programe de studii, și în limita cifrei de școlarizare aprobate prin Ordin de Ministru/ Hotărâre de Guvern pentru anul de studiu respectiv, candidații urmând să recupereze diferențele stabilite de către Comisia de Echivalare, conform procedurii specifice.

Studenții absolvenți ai ciclului I de licență al Facultății de Urbanism - Program Urbanism și Administrarea Teritoriului (180 ECTS- Sibiu), pot fi admiși la studii la unul dintre programele Proiectare și Planificare Urbană sau Amenajarea și Planificarea Peisajului, la forma cu taxă și în limita locurilor disponibile conform cifrei de școlarizare maxime.

Portofoliul de admitere

Evaluarea competențelor de specialitate se face pe bază de portofoliu de lucrări personale, acesta reprezentând un singur document pdf cuprinzând un număr de maxim 12 pagini/planșe (dintre care 1-2 pagini de text reprezentând un scurt rezumat explicativ al conținutului portofoliului) proporționale cu dimensiunile formatului A3, ilustrând proiecte sau extrase din proiectele reprezentative realizate pe durata studiilor de licență. Planșele ce compun portofoliul de lucrări personale vor fi scanate/fotografiate la o rezoluție optimă (min. 150 dpi). Dimensiunea portofoliului de lucrări personale transmis online nu va depăși 30 MB. Portofoliul va fi denumit sub forma: „Nume_Prenume”.

Calendar:

Decanatul Facultății de Urbanism