Examen de admitere pentru continuarea studiilor în cadrul Facultății de Arhitectură în sistem comasat licență și master

În atenția absolvenților programelor de studii din domeniul arhitecturii (specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură – Sibiu) și urbanismului din cadrul UAUIM

17 septembrie 2021

În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind activitatea profesională a studenților Facultății de Arhitectură, în cursul lunii septembrie 2021, Facultatea de Arhitectură organizează examen de admitere pe bază de portofoliu, cu respectarea condițiilor de recunoaștere a creditelor stabilite prin Regulamentul privind transferul rezultatelor formative între programe de studii, și în limita capacității de școlarizare aprobate prin Ordin de Ministru / Hotărâre de Guvern pe facultate pentru anul de studiu respectiv, candidații admiși urmând să recupereze diferențele de credite stabilite de către Comisia de Echivalare, conform procedurii specifice.

Portofoliu de admitere

Fiecare candidat va preda online, în conformitate cu instrucțiunile ce urmează a-i fi trimise personal pe data de 24 septembrie 2021, un portofoliu compus dintr-un număr de 10 pagini / planșe în care va include proiecte sau extrase din proiectele realizate în cadrul programului de studii urmat anterior și / sau . Planșele ce compun portofoliul de lucrări personale vor fi scanate / fotografiate și trimise sub forma unui singur document format pdf, la o rezoluție optimă (min. 150 dpi). Dimensiunea portofoliului de lucrări personale, predat online sub forma unui singur document pdf, nu va depăși 30 MB. Portofoliul va fi denumit sub forma: "Nume_Prenume".

Calendar

21, 22 septembrie 2021 Depunerea cererilor de înscriere la adresa de e-mail a decanatului Facultății de Arhitectură (arhitectura@uauim.ro). În cererea de înscriere fiecare candidat va menționa adresa personală de e-mail și numărul de telefon la care poate fi contactat;
24 septembrie 2021 Transmiterea către fiecare candidat a instrucțiunilor de predare online a portofoliilor
27 septembrie 2021, în intervalul orar 9.30-12.30 Predarea online a portofoliilor;
28 septembrie 2021 Comunicarea rezultatelor