ANUNȚ IMPORTANT

22 februarie 2006

În cadrul concursului de admitere organizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" - București în sesiunea 2006 se va urmări testarea următoarelor trei calități ale candidaților:

Fiecare dintre facultățile Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" - București va păstra același conținut al probelor, dar cu subiecte diferențiate în funcție de specificul formei de învățământ.

Pentru candidații concursului de admitere la Facultatea de Arhitectură de Interior - Design se vor stabili și publica până în data de 15 martie 2006 precizările necesare (conținut, tematică, număr de lucrări etc.) în legătură cu prezentarea unei mape de lucrări efectuate în perioada premergătoare datei de organizare a concursului.

Numărul de locuri pentru care se organizează concursul de admitere din sesiunea 2006 în Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" - București, se va da publicității odată cu stabilirea cifrei de școlarizare de către Ministerul Învățământului și Cercetării.

REGULAMENTUL GENERAL DE ADMITERE pentru SESIUNEA 2006 va fi publicat în cursul lunii martie 2006.

22 februarie 2006
Biroul Senatului UAUIM