UAUIMAnunțuriAdmitere – sesiunea a II-a (sept. 2013), Facultatea de Arhitectură, secția Conservare și Restaurare de Arhitectură, Sibiu

Admitere – sesiunea a II-a (sept. 2013) Facultatea de Arhitectură
Secția Conservare și Restaurare de Arhitectura, Sibiu
(licență, 3 ani, 180 credite)

13 septembrie 2013

ADMITERE SIBIU - SEPTEMBRIE 2013.pdf

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” organizează Concursul de admitere pentru anul universitar 2013 - 2014 în sesiunea septembrie 2013, pentru locurile rămase neocupate – 5 locuri bugetate și 10 locuri cu taxă.

Calendarul desfășurării admiterii – sesiunea sept. 2013

17, 18, 19, 20 și 21 septembrie 2013, între orele 9.00 - 16.00:
Înscrierea candidaților și plata taxei de concurs la secretariatul Facultății de Arhitectură – Secția Conservare și Restaurare de Arhitectură, str. Dealului, nr. 6, Sibiu, tel. 0269.22.22.15;
22 septembrie 2013 – până la orele 18.00:
Afișarea listelor nominale ale candidaților în ordine alfabetică, la specializările;
23 septembrie 2013, începând cu ora 10.00:
PROBA UNICĂ DE CONCURS (DESEN) – se va desfășura la sediul Facultății de Arhitectură – Secția Conservare și Restaurare de Arhitectură, str. Dealului, nr. 6, Sibiu;
26 septembrie 2013:
Afișarea rezultatelor (contestațiile se pot depune în termen de 48 ore de la această dată).
29 septembrie 2013:
Răspunsul la contestații pentru concursul de admitere din data de 23 septembrie 2013.
30 septembrie 2013:
Afișarea listelor (în ordine alfabetică și a mediilor) cu candidații declarați admiși la concursul de admitere în anul I din sesiunea a II-a - septembrie 2013.
1, 2 octombrie 2013:
Înscrierea în anul I din anul universitar 2013 - 2014 a candidaților declarați admiși la concursul de admitere în anul I din sesiunea a II-a – septembrie 2013 și definitivarea listelor.

Informații despre admitere: www.uauim.ro/admitere/

13.09.2013
DECANATUL