UAUIMAnunțuriAdmitere 2017: înscrierile se vor prelungi până joi, 13 iulie 2017 ora 20:00

Înscrierile la Admiterea 2017 se vor prelungi până joi, 13 iulie 2017 ora 20.00.

11 iulie 2017

Pentru înscrierea la concursul de admitere organizat de către UAUIM București, sesiunea iulie 2017, în cazul în care absolvenții de liceu cu examenul de bacalaureat promovat în anul 2017 nu au intrat în posesia adeverinței de absolvire/diplomei de bacalaureat, candidații vor proceda la:

  1. Intrarea pe platforma MEN https://apiport.edu.ro/ufrontend/ prin introducerea CNP-ului
  2. Printarea rezultatelor personale obținute la examenul de bacalaureat (toate probele + media generală)
  3. Certificarea scrisă cu semnătură proprie pentru exactitatea datelor
  4. Completarea dosarului cu acele menționate mai sus (în original) se va realiza până la data de 20 iulie 2017, în caz contrar notele obținute la examenul de admitere nu vor fi luate în considerare.

11 iulie 2017,
Conducerea UAUIM