Acte necesare cabinet medical

5 octombrie 2020

Pentru prezentarea la cabinetul medical al UAUIM, situat in bd. Lacul Tei nr.118A, sector 2, Bucuresti sunt necesare urmatoarele documente:

Scutirile medicale se vizeaza in termen de maxim 7 zile, cu prezentarea obligatorie in copie xerox a dovezii medicale.