Acte necesare cabinet medical

5 octombrie 2020

Pentru prezentarea la cabinetul medical al UAUIM, situat in bd. Lacul Tei nr.118A, sector 2, Bucuresti sunt necesare urmatoarele documente:

  • carte de identitate in original si copie xerox
  • pasaport in original si copie xerox
  • carnet de student vizat pe anul in curs in original si copie xerox
  • permis de sedere in original si copie xerox
  • toate documentele medicale ce confirma diagnosticul (copie xerox)

Scutirile medicale se vizeaza in termen de maxim 7 zile, cu prezentarea obligatorie in copie xerox a dovezii medicale.