Anunț acreditare

2 octombrie 2017

Anunțăm că Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu“ (UAUIM) București este autorizată ca furnizor de formare profesională a adulților, în conformitate cu prevederile O.G. nr.129/2000, republicată, fiind în măsură să organizeze programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională.

Prin obținerea acestei acreditări UAUIM dorește să contribuie la realizarea obiectivelor asumate în cadrul Strategiei Naționale de Învățare pe tot Parcursul Vieții (SNÎPV) 2015-2020, respectiv de a oferi servicii care vor contribui la actualizarea profesională și sprijinirea inovației în furnizarea de formare profesională la locul de muncă, ca instituție de învățământ superior cu un potențial considerabil de a deveni participant activ în sistemul de ÎPV.

UAUIM joacă un rol esențial în educare și creșterea înțelegerii în rândul comunității profesionale din domeniul specific de activitate, rol recunoscut, susținut și recompensat în mod adecvat. Prin acreditarea ca furnizor de formare profesională a adulților și organizarea de programe de formare centrate pe cursant, flexibile din punct de vedere al programului, conținutului și recunoașterea națională a certificatelor obținute, acest rol va fi promovat ca reprezentând cea de-a treia misiune a UAUIM, pe lângă predare și cercetare.

UAUIM București este trecută în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților cu nr.40/4203/08.08.2017.

În această calitate UAUIM București va organiza și desfășura în perioada noiembrie 2017 - mai 2018 un curs de calificare pentru cioplitor în piatră și marmură (Cod COR 71131.1) în cadrul Facultății de Conservare și Restaurare de Arhitectură, Sibiu. În urma absolvirii cursului de cioplitor în piatră și marmură, cursanții vor primi certificat de calificare, recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, cu valoare de angajare pe piața muncii la nivel național și UE.

Rector UAUIM
prof.dr.arh. Marian Moiceanu