Achiziție servicii de pază

Data limită pentru primirea ofertelor: 17.02.2023, orele 10.00

Publicat 10 februarie 2023, actualizat 15 februarie 2023
17 martie 2023

S.C. CONDOR C&C SECURITY S.R.L. a depus contestatia nr.699 la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, inregistrata cu nr.1441 la sediul Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”.

15 februarie 2023

Raspuns consolidat.pdf

10 februarie 2023

Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, cu sediul în Str.Academiei, nr. 18-20, sector 1, București, are onoarea să vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de: Servicii de paza pentru imobilele Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, conform Caietului de sarcini

Servicii paza.pdf

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Procedura simplificata proprie

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: tariful unitar/ ora/post cel mai scăzut în lei, fără TVA

Data limită pentru primirea ofertelor: 17.02.2023, orele 10.00

Data deschiderii ofertelor: 17.02.2023, orele 11.00

Anuntul poate fi vizualizat si pe SEAP la adresa https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100474781