Anunț de participare selecție oferte servicii pază

2 februarie 2017

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” organizează procedura de selecție de oferte pentru atribuirea contractului de servicii de pază la imobilele din proprietatea sa.

Caietul de sarcini poate fi obținut de la biroul achizitii din strada Academiei nr. 18-20, parter, telefon 0213077121.

Data limita de depunere a ofertelor este 08.02.2017 ora 10:00

Ofertele se vor deschide la data de 08.02.2017 ora 11:00 la biroul achizitii din strada Academiei, nr. 18-20, parter.

Criteriul de atribuie este prețul cel mai scăzut.

Garanția de bună execuție a contractului este in cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului.

Orar – toate facultățile
ORAR_S2_20-21 - v1.4_0304.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/