Achiziție servicii pază

Termen limită de primire a ofertelor 10.02.2022, orele 10.00
8 februarie 2022

Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, cu sediul în Str.Academiei, nr. 18-20, sector 1, București, are onoarea să vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de: Servicii de paza pentru imobilele Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, conform Caietului de sarcini

Anuntul a fost publicat si pe SEAP cu nr. ADV1269329, cu termen limita de primire a ofertelor 10.02.2022, orele 10.00

Pentru detalii consultați materialul atașat:
4-Invitatie-de-participare-2022 - SEAP.docx