Achiziție servicii pază – anunț de participare

Publicat 23 ianuarie 2020, actualizat 27 ianuarie 2020
27 ianuarie 2020

Ca răspuns la solicitarea de clarificări comunicăm următoarele:

1. Garanția de participare poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.

2. Postul de 12 ore se afla la caminul din b-dul Lacul Tei nr. 118A unde UAUIM imparte serviciul de paza cu ASE (care beneficiaza de servicii de paza prestate de o alta firma). Pentru calculul corect al tarifului trebuie sa luati in considerare jumatate din numarul de ore prestate lunar pe timp de noapte, weekend, etc.

23 ianuarie 2020

Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” organizează procedura de selecție de oferte pentru atribuirea contractului de servicii de pază la imobilele din proprietatea sa.

Caietul de sarcini poate fi obținut de la biroul achiziții din strada Academiei nr. 18-20, parter, telefon 0213077121, din SICAP și de pe site-ul universității, la adresa:
Caiet sarcini paza.pdf

Data limită de depunere a ofertelor este 30.01.2020 ora 10:00

Ofertele se vor deschide la data de 30.01.2020, ora 11:00 la biroul achizitii din strada Academiei, nr. 18-20, parter.

Criteriul de atribuie este prețul cel mai scăzut (lei/ora/agent).

Garanția de participare are valoarea de 8.000 lei și va fi depusă în contul RO88TREZ7015005XXX000167, CIF 4283996, deschis LA TREZORERIE SECTOR 1.

Garanția de bună execuție a contractului este în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului.

Pentru informații suplimentare: tel +40213077167; fax +40213077121; email sava@uauim.ro