UAUIMAnunțuriInvitație de participare pentru achiziție „kit instruire student – an 1”

Invitație de participare pentru achiziție „kit instruire student – an 1”

Data limită pentru primirea ofertelor: 21 octombrie 2022, ora 10.00

Publicat 13 octombrie 2022, actualizat 6 decembrie 2022
6 decembrie 2022

Anunț de atribuire – Kit instruire student – an 1

Ca urmare a publicării Invitației de participare pentru achiziția de „Kit instruire student – An 1”, în urma desfășurării procedurii de achiziție prin metoda CERERE DE OFERTĂ, ofertantul declarat câștigător este SC 2M DISTRIBUTION GRUP S.R.L.

Obiectul contractului: „Kit instruire student – An 1”

Valoarea contractului: Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Beneficiar, este de 48030.78 LEI (patruzecisioptmiitreizecileiisisaptezecisioptbani), din care 7668.78 LEI (saptemiisasesutesaizecisioptleisisaptezecisioptbani) reprezintă TVA.

13 octombrie 2022

Beneficiarul Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Competitive Sprijin pentru Studenți, derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț cf invitației atașate:

12 10 22 Invitatie KIT stud AG273 .docx