UAUIMAnunțuriInvitație de participare pentru achiziție „kit instruire student”

Invitație de participare pentru achiziție „kit instruire student”

Data limită pentru primirea ofertelor: 4 iulie 2022, ora 18.00

Publicat 24 iunie 2022, actualizat 13 octombrie 2022
13 octombrie 2022

Anunț de atribuire – kit instruire student - an 2

Ca urmare a publicării Invitației de participare pentru achiziția de „KIT INSTRUIRE STUDENT - AN 2 ” a proiectului 380/2020, în urma desfășurării procedurii de achiziție prin metoda CERERE DE OFERTĂ, ofertantul declarat câștigător este SC 2M DISTRIBUTION S.R.L.

Obiectul contractului: „KIT INSTRUIRE STUDENT - AN 2”

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Beneficiar, este de 13479.61 LEI (treisprezecemiipatrusutesaptezecisinoualeisisaizecisiunubani), din care 2152.21 LEI (douamiiosutacincizecisidoileisodouazecisiunubani) reprezintă TVA.

24 iunie 2022

Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” va invita sa participati la procedura de achizitie pentru Kit instruire in cadrul proiectului ROSE 380/SGU/SS/III din 15.09.2020 – Reducerea riscului de abandon și creșterea calității rezultatelor studenților urbaniști din anul I UAUIM (STUdURB++)

Informatiile necesare intocmirii ofertei se regasesc in documentul atasat, data limita pentru primirea ofertei fiind 04.07.2022, orele 18.00.

Va rugam sa folositi pentru ofertare modelul transmis.

Va multumim si asteptam oferta dvs.