UAUIMAnunțuriInvitație de participare – Achiziție echipamente IT – Proiect ROSE

Invitație de participare – Achiziție echipamente IT – Proiect ROSE

Data limită pentru primirea ofertelor: 7 august 2023, ora 18:00

Publicat 28 iulie 2023, actualizat 18 septembrie 2023
18 septembrie 2023

Ca urmare a publicării Invitației de participare pentru achiziția de „Aparat foto, Pachet Echipament IT, Sistem portabil conferinta, Tableta cu accesorii, Imprimanta/Copiator, Sistem desktop; poz 18, 20, 21, 22, 23 si 24 din Planul de Achiziții al proiectului 380/2020, în urma desfășurării procedurii de achiziție prin metoda CERERE DE OFERTĂ, ofertantii declarati câștigători sunt:

Lot 1. Aparat foto, Lot 2. Echipament IT format din Laptop cu licenta de operare si editare text si Videoproiector, Lot 3. Sistem portabil conferinta – 2 buc, Lot 4. Echipament tableta cu accesorii - S.C. MIHADA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L cu sediul în Str. Mitropolit Nifon, Nr.3, Bucuresti , Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Beneficiar, este de 20525.12 LEI (douazecidemiicincisutedouazecisicincileisidoisprezecebani), din care 3277.12 LEI (treimiidouasutesaptezecisisapteleisidoisprezecebani) reprezintă TVA

Lot 5 – Imprimanta/Copiator - S.C. LINK BUILDER S.R.L. cu sediul în Str. Vasile Grozavu , Nr.8 , Bucuresti - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Beneficiar, este de 2485.91 LEI (douamiipatrusuteoptzecisicincisinouazecisiunubani), din care 396.91 LEI (treisutenouazecisisasesinouazecisiunubani) reprezintă TVA,

Lot 6 – Sistem desktop - S.C. RECOM SISTEM S.R.L. cu sediul în Str. Dristor, Nr.97-119, Bloc 63, Scara 2, etaj 1, ap.361, Bucuresti - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Beneficiar, este de 7971.81 LEI (saptemiinouasutesaptezecisiunuleisioptzecisiunubani), din care 1272.81 LEI (omiedouasutesaptezecisidoileisioptzecisiunulei) reprezintă TVA

28 iulie 2023

Prin prezenta Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” va invita sa depuneti oferta pentru cererea de oferte „Aparat foto, Pachet Echipament IT, Sistem portabil conferinta, Tableta cu accesorii, Imprimanta/Copiator, Sistem desktop”

Valoarea estimata a achizitiei este de 26215.97 lei fara TVA

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: 07.08.2023, ora 18.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă

Prețul total trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: Str. Academiei nr 18-20, 010014, București, România. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat

Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate care trebuie să includă și furnizarea produselor care fac obiectul prezetei Invitații sau similare

Vă rugăm să confirmați în scris primirea prezentei Invitații de Participare și să menționați dacă urmează să depuneți o ofertă sau nu.

Va multumim si asteptam raspunsul dvs.

26 05 2023 Avizat AG 380 Invitatie si specificatii solicitate.docx