Achiziție cuptor ceramică, cu transport și instalare

Data limită pentru primirea ofertelor: 8 iunie 2022, ora 18.00

Publicat 30 mai 2022, actualizat 27 iulie 2022
27 iulie 2022

Anunț de atribuire

Ca urmare a publicării Invitației de participare pentru achiziția de „Lot 1 Cuptor ceramica, Lot 2 Transport si instalare cuptor ceramica” poz 7 si 8 din Planul de Achiziții al proiectului 300/2019, în urma desfășurării procedurii de achiziție prin metoda CERERE DE OFERTĂ, ofertantul declarat câștigător este SC VERDI ART PROJECT S.R.L.

Obiectul contractului: „Lot 1 Cuptor ceramica, Lot 2 Transport si instalare cuptor ceramica”

Valoarea contractului: Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Beneficiar, este de 17578,98 LEI (saptesprezecemiicincisutesaptezecisioptleisinouazecisioptbanii), din care 2806.73 LEI (douamiioptsutesaseleisisapteecisitreibani) reprezintă TVA.

30 mai 2022

Invitație de participare

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” vă invită să trimiteți oferte de preț pentru:

Pentru detalii consultați documentele alăturate: