Workshop „Vopsele decorative”

30 octombrie 2019

30 octombrie 2019 începând cu ora 12:30, sala „Grigore Cerchez” (A4), etaj 3, corp vechi, UAUIM

Invităm studenții anului 3 de la Specializarea: Arhitectură de Interior și pe cei ai anului 4 de la Specializarea: Design de Produs, precum și alți membrii ai comunității academice să experimenteze prin practică directă, cele mai noi tehnici de decorare interioară a finisajelor la pereți, prin aplicarea unor vopsitorii decorative.

Workshopul propune participanților să experimenteze în mod creativ, lasând liberă imaginația în decorarea pereților, aceștia transformându-se în adevărate compoziții sau lucrări cu valoare estetică deosebită. Suprafațele îmbogățite cu pigmenți și efecte speciale dau umbre și străluciri variabile în funcție de incidența luminii și de poziția de privire, creând finisaje elegante și unice.

Având materialele și uneltele de vopsitorie decorativă la îndemână, vom realiza împreună diferite suprafețe cu efecte decorative.

Prezentările teoretice ce se vor face în cadrul workshopului vor completa probele practice și vor fi menite să pună în temă condițiile de punere în operă a finisajelor de vopsitorie decorativă.

Obiective

Prin acest demers se urmărește învățarea experiențială și dobândirea de noi cunoștințe prin observarea și interacțiunea cu mediul specific execuției finisajelor de vopsitorie.

Obiectivele secundare sunt:

Colectivul de coordonare va fi compus din specialiști invitați din domeniul fabricării și aplicării vopselelor, ce vor derula împreună cu participanții activități practice de educare, încurajând implicarea directă a acestora la experiment în lucrul cu materialele specifice. Se va aprofunda învățarea în cadrul grupului prin experimentare activă, folosind abilitățile analitice ale participanților pentru a înțelege mai bine modul în care cunoștințele dobândite vor putea contribui în viitor la buna practicâ profesională specifică domeniului arhitecturii. Întâlnirea se va încheia cu o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vă așteptăm pe toți alături de noi!

Nota: Pentru studentii anului III Specializarea: Arhitectura de Interior și pentru studentii anului IV Specializarea: Design de Produs, participarea integrala la workshop se echivalează cu o valoare ponderată de 15% din nota finală de examen la disciplinele: Finisaje Speciale și respectiv, Materiale de Acoperire - Vopsele.

Detalii organizatorice

30 octombrie 2019 începând cu ora 12:30
Sala ’Grigore Cerchez’ (A4), etaj 3, corp vechi

Organizatori:
conf.dr.arh. Gabriela Mindu

Parteneri:
Policolor S.A.